Izvještaj o radu za 2019. godinu

Za udruženje Roditelji 2019. godina je bila godina u kojoj su posebni rezultati ostvareni u oblasti vršnjačkog nasilja i zalaganja za unaprjeđenje ambijenta, a uspjeli smo I da otvorimo Igračkoteku I Razvojni centar u Nikšiću. Većina prethodnih servisa i aktivnosti je dodatno unaprijeđena ali se prepoznalo I da za neke nema dovoljno interesovanja u Crnoj Gori da bi nastavili da opstaju zbog čega se počelo razmišljati o njihovom okončanju (CIkCŠnajderaj). Posebno nas je obradovalo to što je naše višegodišnje zalaganje da se zaštite trudnice na tržištu rada konačno urodilo plodom.

U 2019. Godinu smo ušli sa 3 projekta, a započeli smo još 4 nova.

Igračkoteka i Razvoni centar

Pored brojnih aktivnosti Udruženja u ovoj godini najveći cilj koji je ostvaren je otvaranje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću. Nakon dugog procesa opremanja, u junu 2019. godine otvorena je Igračkoteka i Razvojni centar u Nikšiću sa idejom da servis pruža iste aktivnosti i usluge kao i u Podgorici.

Veliki broj kompanija i pojedinaca podržao je servise Igračkoteke I Razvojnog centra u Podgorici i Nikšiću i to sa ukupno preko 18 hiljada eura. Ovaj novac utrošen je za obnavljanje i unapređenje aktivnosti i sadržaja Igračkoteke i Razvojnog centra u Podgorici, otvaranje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću kao i funkcionisanje servisa Učionica družionica koji je namijenjen djeci iz socijalno najugroženijih porodica.

 

U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra Nikšić, od juna do decembra, realizovano je 60 radionica koje je vodilo 58 dobrovoljnih aktivista. U radionicama je učestvovalo 180 djece. Ukupan broj korisnika Biblioteke igračaka do kraja 2019. godine je bio 55, a igračke su iznajmili 220 puta.

Programom podrške pri učenju bilo je obuhvaćeno 17 djece sa kojima je na savladavanju školskog gradiva radilo 14 volontera. Sa realizacijom ovog programa u Nikšiću se počelo u novembru i ukupan broj održanih časova je bio 75.

Četiri socijalno ugrožene porodice dobile su kompjutere od Alter Modus-a. Za dva prvaka obezbijeđena je školska užina. Djeca sa podrške pri učenju i evidencije za socijalnu podršku, njih 28, dobili su novogodišnje paketiće. Djeci iz 11 porodica podijeljeno je 10 jakni i 15 pari obuće.

U humanitarnoj akciji Podijelimo, jer zajedno možemo više, koja je prvi put organizovana u Nikšiću, za početak nove školske godine opremljeno je 48 djece iz 24 socijalno ugrožene porodice.

Prostorije u kojima su smješteni Igračkoteka i Razvojni centar u vlasništvu su OŠ “Luka Simonović”, koja ih je ustupila udruženju na petogodišnje korišćenje. Prostor ima dvije prostorije, od kojih je jedna učionica, a druga se koristi za Biblioteku igračaka i knjiga. Opremanje i adaptaciju prostorija Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću pomogao je veliki broj donatora zahvaljući kojima su uspjeli da počnu sa radom u junu. To su: Erste banka, Alter Modus, Societe Generale banka, Ramel, Joković prestige, Haus majstor, Balbo Radulović, Mazor, Ening, Mesna industrija Goranović, Gazdinstbo Butorović, NTC, Luxor doo, VH Montenegro, Jadroagent Bar, Vodovod Nikšić, Osmanagić Co, Akropolis, Raduč doo, Popović doo, Gradnja Inzenjering, Mond, Compania De Vinos, Knežević transport, MM Mont, Dormeo.

Igračkoteka i Razvojni centar Podgorica prošle godine ponovo su zabilježili pozitivan trend u svim segmentima rada.

U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra u Podgorici u prošloj godini realizovano je 205 radionica koje su vodila 103  volontera. Kroz radionice je prošlo 650 djece, što je za 110 više u odnosu na godinu ranije.

U Biblioteku igračaka u prošloj godini učlanilo se 77 novih porodica pa je ukupan broj korisnika bio 572. Od 2015. godine kada je osnovana Igračkoteka i Razvojni centar u Podgorici broj razduženih igračaka iznosi 6 391.

Igračkoteka i Razvojni centar učestvovali su u manifestaciji Otvoreni dani nauke, koju organizuje Ministarstvo nauke, organizacijom tri eksperimentalne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta u parku Kruševac.

U saradnji sa Vijestima realizovano je 20 edukativnih radionica, koje su pratile teme enciklopedija izdanja Moja prva enciklopedija.

U prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra realizovan je i projekat Razvojna edukativa učionica, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete. Kroz projekat organizovano je 76 kreativno-edukativnih radionica, tri ciklusa Male škole umjetnosti koji je podrazumijevao sedam radionica, a podržana je i realizacija programa podrške u obrazovanju.

U okviru projekta Alat za zanat, koji je Udruženje Roditelji speovelo u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika, organizovano je 10 zanatskih radionica za 20 starijih osnovaca u trajanju od dva mjeseca. Cilj projekta je razvijanje vještina za zanatski rad i povećanje motivacije za nastavak obrazovanja djece iz socijalno ugroženih porodica na nivou Glavnog grada. Spisak djece je napravljen u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Od novembra prošle godine Igračkoteka i Razvojni centar počeo je sa realizacijom projekta koji finansira Glavni grad Podgorica. Projektom su bile predviđene kreativno edukativne radionice, izleti, kao i individualna i grupna podrška na savladavanju školskog gradiva. Održana su 3 izleta za djecu koja su uključena u program podrške u obrazovanju udruženja Roditelji, kao i radionice, odnosno individualni i grupni časovi predviđeni projektom. Ovaj projekat se nastavlja i u 2020. godini.

Programom podrške pri učenju bilo je obuhvaćeno 38 djece i sa njima je na savladavnju školskog gradiva radilo 28 volontera. Ukupno je realizovano 509 individualnih časova sa djecom.

Volonteri su bili ključna karika u radu, a njihovo nesebično zalaganje i doprinos prepoznat je i od strane drugih. Ljubica Nikolić, koja već tri godine volontira u okviru programa Podrška pri učenju i Učionica Družionica, gdje pomaže mališanima iz socijalno ugroženih porodica u učenju, dobila je za Godišnju nagradu za volonterizam ADP Zid. Ona je primjer posvećenosti i truda prilikom rada sa mališanima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica.

U program Učionica Družionica, u toku kojeg su svake subote od 9 do 18 sati djeca kojoj je potrebna podrška u rastu i razvoju, uz pomoć volontera, vježbaju gradivo iz škole s kojim imaju poteškoće, učestvuju u raznim kreativnim, edukativnim i psihološkim radionicama, igraju se i druže, bilo je uključeno 44 djece uzrasta od 6 do 14 godina. U Učionici Družionici je bilo angažovano 36 volontera.

I protekle godine je nastavljena saradnja sa psiholozima iz Udruženja psihologa koji vode radionice za razvoj socio-emocionalnih vještina, slike o sebi, samopouzdanja, društveno prihvatljivog ponašanja, nenasilne komunikacije… Broj održanih grupnih časova je 333, a realizovano je 45 kreativnih, muzičkih, radionica glume i druženja sa animatorima, kao i 77 psiholoških radionica u saradnji sa Udruženjem psihologa.

Učionica Družionica je tokom godine prepoznata kao značajan servis podrške najugroženijima, zato je imala podršku od više organizacija, pojedinaca i firmi. Program je realizovan uz pomoć kompanije Next auto i Addiko banke.

Foto: Facebook (Vrtić Artić Pinokio)

Za pomoć Igračkoteci i Razvojnom centru Podgorica organizovane su i humanitarne akcije. Privatna predškolska ustanova Artić Pinokio organizovala je u decembru Humanitarni novogodišnji Bazar i od novca koje je prikupljen – 1.000 eura su opredijelili za Učionicu Družionicu. Pored toga, prikupili su i donirali pribor i garderobu za djecu iz socijalno ugroženih porodica, kao i igračke za fond Biblioteke igračaka. Kompanija S Leasing je i opredijelila 1.200 eura za kupovinu jakni i obuće za zimu djeci uključenoj u programe podrške obrazovanju. Plesni klub Sonrisa je organizovao humanitarno plesno veče, takođe, za pomoć u obrazovanju socijalno najugroženije djece. Tom prilikom prikupljeno je 413 eura.

Prijatelj Učionice Družionice, koji im već duži vremenski period pomaže, donirao je 1.000 eura za djecu iz Učionice Družionice, što će biti usmjereno na razvoj talenata kod djece.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, školica BraionObrain organizovala je humanitarno druženje i zabavu u sportskom konjičkom klubu Budućnost, pri čemu su prikupljeni garderoba, obuća, igračke i oprema za djecu iz socijalno ugroženih porodica. Osim njih, program su podržali brojni pojedinci obezbjeđivanjem pribora, užine i garderobe za djecu.

Uspostavljena je saradnja sa Volonterskim klubom Gimnazije “Slobodan Škerović” Podgorice, čiji su se članovi uključili u socijalne servise Igračkoteke i Razvojnog centra.

Obilježen je i Međunarodni dan volontera organizacijom svečanosti za volontere koji su uključeni u različite servise organizacije, a na kojoj su uručene pored zahvalnice i nagrade za volontere koji su pružili dodatni doprinos pomažući djeci i roditeljima.

U cilju jačanja volonterskih programa, rada volontera i pružanja adekvatne podrške svima onima koji su odabrali udruženje za volonterski rad, u ovoj godini smo i bogatiji za jednu nacionalnu stručnu kvalifikaciju Omladinski aktivista/omladinska aktivistkinja. Članica Udruženja je prošla licencirani program obrazovanja odraslih za sticanje pomenute kvalifikacije, koji je podrazumijevao set obuka, pripremu i sprovođenje praktičnog dijela i na kraju polaganje ispita.

Nastavljena je saradnja sa Fakultetom Političkih nauka i organizovana praksa za 14 studenata sa smjera Socijalni rad i socijalna politika, u trajanju od dvije sedmice. Tim povodom studentkinje su pratile aktivnosti Igračkoteke i Razvojnog centra i aktivno učestvovale u istim.

Kako bi se promovisali programi podrške obrazovanju i obezbijedio veći broj dobrovoljnih aktivista, u nekoliko obrazovnih ustanova predstavljeni su socijalni servisi koji funkcionišu upravo zahvajujući volonterima. S tom namjerom predstavnice Igračkoteke su posjetile Školu za srednje i više stručno obrazovanje ,,Sergije Stanić”- Podgorica, Srednju mješovitu školu Golubovci i Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović”. Takođe, prezentacija socijalnih servisa održana je i na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smjer psihologije i pedagogije.

Addiko Banka Crna Gora je obezbijedila finansiranje dijela servisa od januara do maja protekle godine. Oni su, u prostoru Igračkoteke i Razvojnog centra, organizovali i lutkarsku predstavu Crvenkapa tokom koje je većina djece prvi put imala priliku da osjeti magiju lutkarskog pozorišta, koju su prenijele sjajne glumice Branka Femić i Katarina Krek iz Teatra mladih. Predstavi su prisustvovala djeca koja su uključena u programe podrške u obrazovanju.

Osim rada na polju obrazovanja, socijalizacije i motivacije u Igračkoteci i Razvojnom centru su se trudili da djeci omoguće da besplatno treniraju sportove i razvijaju vještine koje ih interesuju a nijesu im dostupne. U toku godine je 13 djece sa evidencije pohađalo treninge fudbala, odbojke i košarke, i časove glume.

U saradnji sa SSŠ “Sergije Stanić” pokrenuta je incijativa I ja želim užinu” čiji je cilj da se obezbijedi besplatna đačka užina djeci iz socijalno ugroženih porodica. Uz pomoć kompanije Nemesis i Komercijalne banke AD Podgorica obezbijeđena je užina za 52 djece. Cilj je da se nastavi sa ovom incijativom kako bi se obezbijedila užina što većem broju djece.

Grupa za socijalnu podršku

U toku godine je, u saradnji sa drugim organizacijama, pružana podrška socijalno ugroženim porodicama na više načina. U decembru je podijeljeno 116 novogodišnjih paketića djeci iz Učionice Družionice, Podrške pri učenju i evidencije grupe za socijalnu podršku. Pomoć u gardarobi, obući, igračkama… dobilo je 170 porodica.

U toku humanitarne akcije Podijelimo, jer zajedno možemo više, prikupljen je i doniran školski pribor za 421 dijete iz 193 socijalno ugrožene porodice.

SOS Roditeljska linija

Roditeljsku liniju, besplatni, anonimni i povjerljivi servis udruženja Roditelji pozvalo je 280 osoba koje su ostvarile 286 poziva, koji su se najčešće odnosili na porodične odnose, problem u vezi sa školom i vrtićem, vršnjačkim nasiljem, razvojnim poteškoćama djeteta, a pozivaoci su od naših savjetnika tražili i pravne savjete, kao i upućivanje na institucije u vezi sa određenim problemom. Pored savjetodavnih, veliki broj poziva se odnosio se na informisanje građana gdje i na koji način mogu ostvariti određena prava a u manjem procentu je bilo i poziva upućivanja.  Putem društvenih mreža, mailom udruženju se u 2019 godini za savjet, podršku, informaciju… obratilo 1.837 roditelja.

Žene su bile dominantniji pozivaoci na liniji i u obraćanjima putem drugih vidova komunikacije 70 odsto u odnosu na muškarce 30 odsto.

Najveći broj poziva ili 68 odsto je bio iz centralne regije, onda sa sjevera 19 odsto i jug 13 odsto.

SOS Roditeljska linija je i u 2019. godini dobila podršku svih operatera  zahvaljujući kojim je potpuno besplatan servis i jednako dostupan svim roditeljima u Crnoj Gori. Rad linije podržavali su operateri Telekom Crne Gore, Telenor Crna Gora, M:Tel Crna Gora, Telemah i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Takođe, linija je dobila podrška i od Ministarstva rada i socijalnog staranja konkursu za dodjelu sredstava nevladim organizacijama i kroz projekat Podrška porodicama u krizi realizovane su obuke za savjetnice, škola roditeljstva za cjeloživotno zdravlje, individualna podrška roditeljima I djelimično rad SOS Roditeljske linije.

I u 2019. godini su organizovane obuke za savjetnice koje rade na liniji na teme : Adolescencija i izazovi za roditelje koje ona donosi, Medijacija u porodičnim sporovima, Komunikacija u toku i nakon razvoda, Vršnjačko nasillje.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje

Nastavilo se sa realizacijom programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje pa su sprovedena 4 ciklusa dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva, za roditelje djece uzrasta od 2 do 9 godina što je duplo više u odnosu na prethodnu godinu. Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju. Udruženje je u 2019 godini dobilo još dvije licencirane fascilitatorke programa i sada ih ima četiri. Pored toga, psihoterapeutkinja Darija Petović Bambur je, nakon odgovarajućih obuka, postala supervizorka ovog programa.

U ovoj godini realizovana su 4 ciklusa programa od po 2 mjeseca i svakom ciklusu je bilo obuhvaćeno po 15 roditelja (ukupno 60 roditelja) koji su prošli program roditeljstva. Jedna grupa je bila u Nikšiću.

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku UNICEF-a.

Podrška jednoroditeljskim porodicama

Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama (pravnica, psihološkinja i tri vršnjačke savjetnice) u 2019. godini održao je 45 sastanaka u Podgorici, dok je tri susreta bilo u Nikšiću.

Odrađeo je i 19 video najava za sastanke i 26 najava sa vizualima i jasnim porukama kako bi se došlo do što većeg broja roditelja.

Grupi se se obratila ukupno 104 roditelja. Roditelji su se javljali uglavnom za pravnu pomoć (naplata alimentacije, dobijanje saglasnosti od drugog roditelja za prelazak granice i za vađenje putnih isprava, predugo trajanje sudskih sporova, neadekvatno reagovanje nadležnih institucija na određene probleme). Kada su psihološki problemi u pitanju uglavnom se roditelji obraćaju za pomoć oko uspostavljanja zdrave komunikacije sa bivšim partnerom, zbog sumnji u roditeljske sposobnosti drugog roditelja, savjeta kako da sa djecom na adekvatan način razgovaraju na određene teme. Od velikog značaja im je bio rad sa vršnjačkim savjetnicama jer, kako kažu, veoma im je važno da porazgovaraju sa nekim ko ih sasluša i razumije. Upravo zbog toga su isti roditelji tražili više puta različite savjete.

Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama je podršku dobila od Ministarsva pravde kroz konkurs za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama kroz projekat Zaštita djece kroz mirno rješavanje brakorazvodnih sporova. U okviru projekta realizovane su obuke za stručne radnike na teme Medijacija u brakorazvodnim sporovima i Komunikacija prije i nakon razvoda. Cilj obuka je bio da se poboljšaju kompetencije i znanja stručnih radnika koji će pružati podršku roditeljima u toku i nakon razvoda. Takođe, kroz projekat je bilo obezbijeđeno pružanje pravnih i psiholoških savjeta svim roditeljima koji se obrate za pomoc u direktnom kontaktu svakog četvrtka u popodnevnim časovima a za roditelje koji nisu iz Podgorice stručnjaci za ove savjete su bili dostupni preko besplatne roditeljske linije. Pisani su edukativni tekstovi na teme razvoda (20 tekstova u toku trajanja projekta) i podrške djeci u procesu razvoda. Dopunjen je doštampan vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva koji je distribuiran Centrima za socijalni rad i sudovima. Kroz projekat ostvarena je saradnja sa Centrom za posredovanje, Osnovnim sudom u Podgorici i Centrom za socijalni rad.

Savjetnice za dojenje udruženja Roditelji

Rad Grupe za podršku dojenju u 2019. godini se zasnivao na obuci novih savjetnica, održavanju radionica za trudnice i porodilje, kao i održavanju i vođenju Instagram i Facebook stranica, i odgovaranju na pitanja korisnica putem telefonske sos linije, Instagram i FB stranica.

Tokom marta i aprila 2019. godine održana je obuka za drugu generaciju savjetnica za dojenje. Tokom sedam predavanja, polaznice su imale priliku da se upoznaju sa radom savjetnica, prisustvuju predavanjima pedijatra, patronažne sestre, komunikologa, psihologa, ali i vršnjačke savjetnice iz regiona.

Nakon završetka obuke održan je pismeni ispit koji je uspješno položili 10 polaznica. Prema pravilniku, sve one su nastavile praktičnu obuku kroz prisustvovanje radionicama i odgovaranje na upite korisnika putem društvenih mreža.

Tokom 2019. održane su 4 radionice u prostorijama Igračkoteke koje je pratilo 20 korisnica.

U saradnji sa Maminim i bebinim kutkom sa Cetinja, u septembru je organizovana radionica o dojenju koju su savjetnice vodile u okviru škole roditeljstva ove organizacije. Radionici je prisustvovalo 5 korisnica.

U avgustu je obilježena Svjetska nedjelja dojenje organizovanjem okupljanja trudnica i roditelja sa savjetnicama za dojenje u Dječjem parku na Kruševcu. Dogadjaj je posjetio veliki broj roditelja i budućih roditelja. Zainteresovani roditelji su u neposrednom kontaktu sa savjetnicama mogli da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa dojenjem, a svim prisutnima su podjeljeni pokloni sponzora.

U oktobru, u okviru događaja Stiže nam beba, u organizaciji Kreativa Lab i udruženja Roditelji, savjetnice za dojenje su odgovarale na pitanja zainteresovanih posjetilaca na svom info pultu. Tokom događaja je organizovana panel diskusija o dojenju na kojoj su nam gošće bile glumica Ivona Čović i Tijana Osmanagić, blogerka.

Tokom 2019. savjetnički telefon za dojenje je primao u prosjeku 10-ak poziva mjesečno, tj. oko 120 poziva na godišnjem nivou. Korisnice SOS linije su najviše imale pitanja o prvim danima sa bebom, potrebi za uvođenjem dohrane, postavljanu bebe na dojku, tretiranju začepljenja i mastitisa, napretku bebe, tretiranju ragada, ukidanju dohrane…

Putem Facebook stranice evidentirano 11 pitanja korisnica i više od 100 objava, što od korisnica, što od savjetnica. Stranica ima 1900 pratilaca.

Instagram stranica Dojenje uz podršku savjetnica za dojenje je otvorena u julu 2019. godine i do kraja godine je imala 583 pratioca i 180 objava.  Savjetnice su odgovorile na 66 upita poslatih u inbox stranice.

Foto: PR Centar

Inicijative za promjenu stanja

I u 2019 godini Udruženje je pokrenulo nekoliko inicijativa s ciljem da se određena pitanja koja se odnose na prava roditelja i djece bolje riješe i time se omogući što bolja zaštita.

 • Kroz projekat Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama koji je priveden kraju došlo se to toga da je u Crnoj Gori upodobljen i unaprijeđen regulatorni okvir za djelovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja; da su definisani jasni koraci za postupanje i obezbijeđena odgovornost, ali se uticalo i da su se snažnom saradnjom državnih i lokanih institucija i nevladinih organizacija zajedničkim snagama prepoznali, a zatim i definisali i sproveli konkretni koraci.

Nakon što je prepoznao ključne nedostatke u legislativi, i nepostojanje jasnih procedura ali i evidencija slučajeva vršnjačkog nasilja, projekat je direktnor izrodio promjene koje su definisane kao neophodne da bi stanje bilo unaprijeđeno.

Tako je nakon velikog istraživanja među preko 7 hiljada djece, nastavnika i roditelja u septembru i oktorbu 2018. godine i njihovih stavova o tome šta je važno znati o vršnjačkom nasilju,  šta mijenjati pripremljen set dokumenata i pravila, poput Nacionalnog plana za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja i lokalih akcionih planova u tri opštine (Berane, Kolašin i Herceg Novi), počela je primjena niza aktivnosti. Crna Gora je od kraja 2019. godine

 • dobila nacionalnu SOS liniju za prijavu vršnjačkog nasilja kojom upravlja Ministarstvo prosvjete,
 • formiran je Nacionalni tim za borbu protiv vršnjačkog nasilja u kojem su predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Ministarstva rada i socijanog staranja i NVO Roditelji. Od uspostavljanja (decembar 2019) do završetka projekta (29.mart) održana su 4 sastanka.
 • u okviru posebnog informacionog sistema MEIS vodi se evidencija o svakom slučaju vršnjačkog nasilja u školama,
 • izmijenjeno je i školama dostavljeno Upustvo Podjela odgovorniosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja i vandalizma, (koje su direktori škola morali da potpišu da su dobili i da su upoznati sa njim). Kroz projekat je ovo Uputstvo odštampano kao inicijativa (doprinos projektnog tima kroz članstvo u Nacionalnom timu za borbu protiv vršnjačkog nasilja) i dostavljeno svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori;
 • sve škole su formirale timove za prijavu prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja;
 • izmijenjeni su statuti škola i uvedena mogućnost smjene direktora ukoliko ne primjenjuju pravila iz Uputstva za postupanje.
 • Lokalnim akcionim planovima (Berane, Herceg Novi, Kolašin) prepoznati su konkretni servisi koji u opštinama treba da budu uspostavljeni da bi obezbijedila prevencija vršnjačkog nasilja, ali i pomoglo djeci koja trpe ili sprovode nasilje. Podgorica je četvrta opština koja je takođe definisala načine podrške i djelovanja, ali kroz širi Lokalni plan za neprihvatlivo ponašanje, u čijoj izradi učestvuju I predstavnici tima projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja;
 • Definisan je program obuke stručnih radnika za postupanje u slučajevima neprijvatljivo ponašanja djece i mladih, a zatim i licenciran a time i trajno dostupan svim zainteresovanima za ovu oblast;
 • Prepoznati su i I u najmanje pet škola uvedeni klubovi roditelja, djece I nastavnika koji se bave prevencijom vršnjačkog nasilja, osmišljavanjem aktivnosti za sve strane, u toku školske godine.
 • Sa predstavnicima Ministarstva prosvjete I Ministarstva unutrašnjih poslova potpisani su memorandum o saradnji, kao I sa tri lokalne uprave (Berane, Herecg Novi I Kolašin);
 • Socijalni eksperiment urađen u okviru Projekta, Zavod za udžbenike I nastvana sredstva, uvrstio je u Priručnik za nastavnike za predmet Društvo u 4. Razredu kao materijal koji bi trebalo djeci prikazivati kada se obrađuje tema jednakost, ravnopravnost I tolerancija.

Na kraju projekta je prepoznato je da bi bilo potrebno mijenjati i pravila i procedure koje se odnose na odgovornost roditelja i pružanje podrške njima i djeci, u slučajevima vršnjačkog nasilja, zbog čega će udruženje Roditelji u narednom periodu pažnju u ovoj obasti ismjeriti upravo na te aktivnosti.

Saradnja sa institucijama

Potpisan je Memorandum o saradnji sa Ministarstvom prosvjete za realizaciju Nacionalnog akcionog plana a za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja u školama.

https://www.roditelji.me/blog/2019/12/10/nacionalni-akcioni-plan-za-djelovanje-protiv-vrsnjackog-nasilja-obezbijedice-sigurno-okruzenje-za-djecu/

Udruženje roditelji je i u prethodnoj godini bilo uključeno u veliki broj radnih grupa koje su osnovala Ministarstva, a odnosila su se pitanja u vezi sa pravima djece i roditelja u našoj državi.

I u 2019 godini smo bili u Savjetu za prava djeteta i kroz to tijelo dali doprinos za sva važna pitanja koja se tiču zaštite djece. To tijelo međutim ne ostvaruje svoju misliju onako kako bi trebalo. Udruženje je pratilo realizaciju Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u 2019. godini koju je predvodilo Ministarstvo zdravlja. Bili smo i član radne grupe Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019 – 2023.

Učestvovali smo u izradi nacionalnog plana za Suzbijanje vandalizma, sprečavanje nasilja i zaštite imovine u obrazovno vaspitnim ustanovama pri Ministarstvu prosvjete.

Tokom 2019. nastavljena je saradnja sa Mrežom za zaštitu djece od nasilja koja se sprovodi u okviru projekta Unaprjeđenje zaštite djece u Dječjem domu Mladost i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori, a koji je podržao UNICEF Crne Gore.

Takođe, Udruženje ju bilo i član radne za izradu Lokalnoog plana za neprihvatlivo ponašanje u Glavnom Gradu.

DOGAĐAJI

Porodica fest        

Treći festival roditeljstva Porodica Fest 2019 održan je 18. maja u parku na Kruševcu. Festival je okupio preko deset hiljada djece i roditelja, a organizovali su ga Udruženje Roditelji i njegovo socijalno preduzeće Kreativa Lab, u partnerstvu sa Glavnim gradom i firmom PG Sound. Više o rezultatima festivala možete procitati na https://www.roditelji.me/blog/2019/05/19/porodica-fest-okupio-preko-deset-hiljada-djece-i-roditelja/

Stize nam beba

Udruženje Roditelji i socijalno preduzeće Kreativa Lab su 4. oktobra, u atrijumu podgoričkog šoping mola Delta City, organizovali su šesto izdanje Info dana o trudnoći, dojenju i pripremama za novog člana porodice, Stiže nam beba. Trudnice i mlade mame su tokom događaja mogle da prisustvuju brojnim predavanjima na temu trudnoće I pripreme za novog člana porodice, da se upozbaju sa stvarima koje sui m potrebne za bebu a dio predanaja je prenošen uživo na portal Roditelji.me tako da su i trudnice koje nisu iz Podgorice imale priliku da čuju predavanja. Više o ovom događaju mozete procitati na link https://www.roditelji.me/blog/2019/10/05/6-info-dan-stize-nam-beba-okupio-buduce-roditelje-i-specijaliste-iz-oblasti-medicine/

Žurkoteka

Igračkoteka i Razvojni centar udruzenja Roditelji, na kraju godine je obilježio četvrti rođendan kao i proslavu novogodišnjih praznika, u šoping molu Delta City. Humanitarna zurkoteka je bila usmjerana za prikupljanje školskog pribora ili knjiga za djecu iz socijalno ugroženih porodica, koja su na evidenciji Udruženja i učestvuju u programima podrške pri učenju.

Zabavno edukativni program za roditelje i djecu su vodili: Žarko Žabac, Animatori Zabavljatori i Djeda Mraz. Osim toga, posjetioci su imali priliku da prisustvuju kreativnim novogodisnjim radionicama Igračkoteke i Razvojnog centra i edukativnoj radionici u organizaciji Zavoda za metrologiju. Na humanitarnom bazaru u ponudi su bili slatki proizvodi, osvježenje i praznični ukrasi izrađeni u Cik Cak šnajderaju. Osim Delte i Zavoda za metrologiju, organizaciju Novogodišnje humanitarne Žurkoteke podržali su: Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, Yes event, Animatori Zabavljatori, fotograf Đorđije Cmiljanić, Au Naturale, Xaos, Šik&Šiz, Slatka Magija, Unini Medenjaci, Anin Medeni Kutak, MilleBaci i Bonella green bazaar.

Više o ovom događaju možete vidjeti na linku https://www.roditelji.me/blog/2019/12/18/u-subotu-novogodisnja-humanitarna-zurkoteka/

Edukacija i informisanje roditelja

Udruženje je u toku 2019. godine ogranizovalo 5 roditeljskih kutaka i svi oni su prenošeni putem interneta (liveovi). Kroz Roditeljski kutak roditelji mogu da dobiju infomacije o tome šta ih čeka u toku trudnoće, nakon rođenja bebe, ali i u vezi sa dojenjem, rastom , razvojem djece i njihovim zdravljem.

Takođe, zahvaljujući live prenosima svi zainteresovani roditelji su mogli da prate predavanja koje je udruženje ogranizovalo, u vidu webinara, radionica za dojilje i roditelje, a održana su 4 webinara i 4 radionice za dojilje, koji trajno ostaju na stranicama naših društvenih mreža.

Sa TV Vijesti je realizovan i Roditeljski kutak u Bojama jutra, osim u toku ljetnje pauze (jul i avgust). U toku 2019. godine organizovana su 43 roditeljska kutka na TV Vijesti.

Mediji

U medijima je bilo 1.485 objava koje su se odnosile na udruženje Roditelji i njegove aktivnosti, ne računajući radio stanice i lokalne medije.

Kreativa Lab

Socijalno preduzeće Kreativa Lab DOO u prethodnoj godini je nastavilo sa komercijalnim aktivnosti iznajmljivanja medijskog prostora na portalu roditelji.me ,sa organizacijom manifestacija Porodica Fest i Stiže nam beba i sa proizvodnjom, promocijom I prodajom proizvoda Cik Cak šnajderaja

Velika pažnja usmjerena je na razvijanje proizvoda CikCak šnajderaja, njihova promocija i prodaja.

Pored svakodnevne promocije putem internet učestvovali smo na sajmovima ručnog rada gdje smo promovisali proizvode:

 • Sajam suvenira- mart, Delta City
 • Porodica Fest- maj, Podgorica
 • Sajam rukotvorina Arts and Crafts- jul, Tivat
 • Sajam suvenira Arts and Crafts- avgust, Bar
 • Podgoricki praznicni pazar- decembar, Podgorica
 • Stiže nam beba- oktobar

Rad CikCak šnajderaja pored pomenutih sajmova prezentovan je i na Danu sunca i na humanitarnom događaju koji je organizovao vrtić Pinokio u decembru.

Pored promocije CikCak je tokom godine donirao igracke vrtićima, školama i KCCG

http://www.kreativalab.me/novosti/donirane-igracke-za-vrtic-i-djeciju-bolnicu

http://www.kreativalab.me/novosti/mastalice-za-drugare-u-ppu-pionio-i-masa

Finansijski iskazi za 2019. godinu 

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply