Pravila komentarisanja

1. Poštovanje ostalih učesnika u diskusiji. Debate su sjajne i podržavamo ih, ali lične napade ne. Molimo vas da se suzdržite napadačkih, obscenih ili uvrjedljivih komentara. Ako lično napadnete drug(e)og komentator(e)a ili autor(e), vaš komentar ili komentari biće izbrisani sa portala. Napadi kreiraju neprijateljsku atmosferu koja obeshrabruje diskusiju. Lično ste odgovorni za svaki komentar koji sadrži potencijalno klevetnički ili ogovrajaući sadržaj.

2. Govor mržnje neće biti tolerisan. Kometarima koji sadrže elemente govora mržnje (rasizam, nacionalnu netrpeljivost, mržnju prema određenim grupama, seksizam, ili bilo koji drugi oblik govora mržnje), nema mjesta na portalu Roditelji.me. Dodatno, svi autori takvih komentara, shodno zakonu, biće prijavljeni nadležnim džavnim organima.

3. Rječnik. Vulgarni postovi mogu uvrijediti druge posjetioce. Automatski filteri na portalu su prilično tolerantni i eventualno mogu dozvoliti po gdje koju obscenost. Međutim, roditeljski portal nije mjesto za takav rječnik, i svaki komentar sa takvim rječnikom će biti uklonjen sa site-a.

Molimo vas da imate na umu, da komentari, u cilju civilizovane rasprave, mogu biti uređivani usljed, ali ne i ograničeno, rječnika koji je korišćen.

4. Lažno predstavljanje. Nije dozvoljeno koristiti lažne profile i email adresu prilikom registracije na portalu, ili se pretvarati da ste neka druga osoba ili pravno lice. Ukoliko ustanovimo da je vaš identitet lažan, zadržavamo pravo da uklonimo komentare, kao i da krađu identiteta procesuiramo kod nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.

5. Spam i komercijalni sadržaji. Komentari koji sadrže spam i komercijalne poruke nisu dobrodošli i biće brisani sa portala.

6. Zabrana komentarisanja. Portal Roditelji.me zadržava pravo zabrane komentarisanja ispod objava/vijesti koje mogu ugroziti integritet djece i maloljetnika.

SOS linija baner

SOS linija baner