PRENOSIMO: Kako Crna Gora štiti djecu od pedofila

Svjedoci smo da u 21. vijeku postoji puno novih izazova koji otvaraju vrata pedofiliji, te da su osobama sa ovim poremećajem maloljetnici danas lakše dostupni. Većina onih koji su optuženi za djela nedozvoljene polne radnje nad djecom su članovi porodice, rodbine ili prijatelja, odnosno neko ko je blizak porodici djeteta. Nameće se logično pitanje: kako zaštiti najmlađe članove našeg društva od počinilaca ovog krivičnog djela? Opširnije

Ljekari da objasne roditeljima zdravstveno stanje djece

Zaposleni u dječijoj bolnici Kliničkog centra prema pacijentima moraju da postupaju profesionalno, sa pažnjom i uvažavanjem, naročito kada je riječ o neukim strankama preporuka je Institucije Ombusmana nakon što im je majka jedanaestomjesečne djevojčice, liječene u toj ustanovi, dostavila pritužbu. Zaštitnik ljudskih prava ukazuje i da otpusne liste treba blagovremeno izdavati pacijentima, odnosno njihovim porodicama. Majka djevojčice, Dijana Nunić, ranije je Vijestima kazala da je tri dana u martu, u Dječjoj bolnici, bezuspješno čekala neurologa da pregleda njenu bebu koja je zbog febrilnog napada, odnosno visoke temperature i gušenja, poslata na bolničko liječenje. Nunić je ispričala da je napustila bolnicu na Opširnije