Društvene mreže – kako da se roditelji ponašaju

Društvene mreže su danas prepoznate kao glavno mjesto okupljanja djece i mladih, osnovni kanal komunikacije koji se po prirodi razlikuje od komunikacije bez posrednika – „u živo“. Ova mogućnost olakšava život većini ljudi upravo zbog brzine i lakoće pristupa informacijama i komuniciranja bez obzira gdje se nalazili. Međutim, otvaraju i mnoge druge teme koje zaokupljuju pažnju odraslih, naročito u traženju odgovora na pitanje „kako zaštiti djecu od negativnih posljedica korišćenja interneta i društvenih mreža?“. Šta roditelji traba da znaju? Dostupna istraživanja pokazuju da kada roditelji aktivno posreduju u upotrebi interneta svog djeteta smanjuje se i pojava online rizika i negativnih posljedica. Read More

Djeca na Balkanu u većem riziku da budu potencijalne žrtve nasilja na internetu

Djeca na Balkanu provode više vremena na internetu, nego njihovi vršnjaci u državama Evropske unije, a i kad su na mreži, kojoj uglavnom pristupaju preko mobilnih telefona, i u većini slučajeva ne pokušavaju saznati i naučiti nešto novo nego troše vrijeme na druge načine. Uz sve to,  posebno zabrinjava, činjenica da djeca često komuniciraju preko interneta s nepoznatim osobama, pa čak i nerijetko pristaju na susrete uživo, što ostavlja prostora da postanu potencijalna žrtva sveprisutnijeg nasilja na internetu. Takvi su podaci nastali kao rezultat posljednjih istraživanja sprovedenih na području Balkana, ali i EU, prema kojima djeca i mladi većinu svoga slobodnog Read More