Dijete i tijelo

Iako riječ „seksi” nikako ne ide uz riječ „dijete”, sve su prisutnije tendencije koje spajaju ova dva pojma, a koje su prepoznate kao „rana seksualizacija” ili „hiperseksualizacija” djece. Pod „seksualizacijom” se podrazumijevaju svi oni spoljašnji uticaji na dijete koji dovode do toga da ono u dobi koja tome nije primjerena postaje pretjerano zainteresovano za seks ili da sebe doživljava kao seksualni objekt ili da želi da bude seksualno privlačno. Read More

Kada roditelj vrijeđa

Postoji velika razlika da li je uvreda izrečena odrasloj osobi ili djetetu, posebno malom djetetu. Odrasli ljudi imaju oformljenu sliku o sebi, izgrađen identitet i razvijeno osjećanje lične vrijednosti. Ni njima nije prijatno kada ih neko vrijeđa, ali mogu izabrati da na uvredu reaguju ignorisanjem i povlačenjem, to jest pravljenjem distance prema osobi koja ih vrijeđa. Read More