O Udruženju

zajednoudruzenje

Udruženje Roditelji je neprofitno, nestranačko i nezavisno udruženje koje je osnovano 22. jula 2011. godine u cilju promocije i poboljšanja prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori.

Osnovni cilj udruženja Roditelji je ostvarivanje i unaprjeđivanje prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori, ali i uključivanje roditeljske zajednice u aktivno mijenjanje i uticanje na te procese.

Radimo na postizanju boljih uslova života roditelja, djece, porodica, trudnica, porodilja, dojilja, zaposlenih majki i očeva, saradnjom sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama i ustanovama, organima državne i lokalnih uprava, medijima…

NVO Roditelji je priznata u crnogorskoj javnosti kroz nekoliko aktivnosti i inicijativa koje direktno pomažu roditeljima i djeci. U tome nam pomažu pojedinci, kompanije i mediji, a vjerujemo da će se tom spisku pridružiti i što veći broj organizacija koje podržavaju NV O sektor.

O našem radu govore i dvije važne nagrade koje smo primili za tri godine djelovanja – jednu za volontersku akciju godine (za građansku peticiju kojom smo od Vlade tražili hitnu gradnju novih vrtića u Crnoj Gori) i druga je specijalno priznanje ISK RA, za građanski doprinos i to za djelovanje i rad Grupe za socijalnu podršku u okviru koje podržava preko 200 porodica sa oko 500 djece.

logo

Takođe, naši napori su prepoznati u Izvještaju o radu Bertelsmann Stiftung instituta koji kaže da se “…civilni sektor u Crnoj Gori i dalje prije svega oslanja na pomoći stranih donatora, dok postoje samo izolovani uspješni pokušaji da se izgradi podrška lokalnim djelovanjem (npr. Udruženje Roditelji)’’.

Udruženje Roditelji
Bracana Bracanovića 74/A
81000 Podgorica
[email protected]
tel/fax: +382 22 10 00

www.roditelji.me
www.facebook.com/roditelji.me
www.twitter.com/roditeljime
www.youtube.com/user/roditeljime

Žiro računi:
NLB banka: 530-20113-08
CKB banka: 510-88198-62

aktivnostineke

nekeaktivnosti

oigrackoteci

predstojeceaktivnosti

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply