Lična karta

Neprofitno, nestranačko i nezavisno udruženje Roditelji, osnovano je je 27. jula 2011. godine, u cilju promocije i poboljšanja prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori.

Udruženje Roditelji okuplja zainteresovane roditelje/staratelje kako bi zajedno preispitali postojeće stanje, a zatim aktivno uticali na promjene u crnogorskom društvu.

Naši ciljevi, misija i vizija

Vizija – društvo koje adekvatno odgovara na potrebe roditelja i njihove djece odnosno porodica u Crnoj Gori.

Konkretnim primjerima i predlozima dokazujemo mogućnost promjena i njihove dobre strane.

Rad i djelovanje udruženja Roditelji neće se koncentrisati samo na Glavni grad, jer želi da djeluje na teritoriji cijele države. Naše akcije i projekti, iako se i dalje najvećim dijelom odnose na Glavni grad jer je najviše roditelja iz Podgorice upravo zaainteresovano da se uključi u rad u rad udruženja, doprinijeće mijenjanju cijelog sistema na nivou zemlje.

Udruženje se svim kapacitetima trudi da približi uslove i prava roditelja i djece onima koja su zagarantovana i primjenjuju se u razvijenim zemljama. U skladu sa tim sarađivaćemo sa sličnim udruženjima u regionu i inostranstvu.

Misija – mijenjanje crnogorskog društva u društvo koje će  biti odgovorno prema roditeljima i njihovoj djeci, kroz edukaciju i informisanje roditeljske zajednice i javnosti, promovisanje roditeljskih i dječjih prava, i saradnju sa institucijama sistema.

Ciljevi

Osnovni cilj udruženja Roditelji je ostvarivanje i unaprjeđivanje prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori, ali i uključivanje roditeljske zajednice u aktivno mijenjanje i uticanje na te procese.

Radimo na postizanju boljih uslova života roditelja, djece, porodica, trudnica, porodilja, dojilja, zaposlenih majki i očeva…. saradnjom sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama i ustanovama, organima državne i lokalnih uprava, medijima…

U skladu sa tim, radimo na:

– edukaciji roditelja da što kvalitetnije i bolje izađu na kraj sa svim izazovima roditeljstva;

– promociji dojenja, povećanju procenta majki koje doje svoju djecu; konkretno im pomagati i savjetovati ih;

– informisanju roditelja i staratelja o svim važnim segmentima i detaljima bitnim za razvoj i vaspitanje njihove djece;

– poštovanju i unaprjeđivanju prava roditelja iz oblasti radnog prava, posebno zaposlenih majki kojima su ona ugrožena;

– promovisanju i ukazivanju važnosti bezbjednosti djece u saobraćaju;

– edukaciji roditelja da na što kvalitetniji i kreativniji način provode vrijeme sa svojom djecom.

Zalažemo se i za bolje uslove u porodištima, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama.

Udruženje Roditelji
Vuka Karadžića 2/3
Podgorica
[email protected]/[email protected]
SOS LINIJA: 080 888 888 

Žiro račun: 530-20113-08 NLB Montenegro banka
510-88198-62 CKB banka

 

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply