Prijave za novi, besplatni ciklus programa roditeljstva

Foto: Ilustracija

Udruženje Roditelji nastavlja sa organizacijom besplatnog dvanaestonedjeljnog programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje u Podgorici za roditelje djece uzrasta od 2 do 9 godina, a krajem septembru će krenuti dvije grupe polaznika.

Ovaj program, koji je Udruženje počelo da realizuje početkom prošle godine, namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju. Program vode psihoterapeutkinja, Darija Petović Bambur i psihološkinja Marija Boljević.

Program se realizuje u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku određuje jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi u toku trajanja programa. Na takav način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući jedan konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom.

Prijave sa kontakt podacima, imenom, prezimenom i uzrastom djeteta se šalju na email adresu [email protected] ili u inbox Facebook stranice portala Roditelji, a moguće je i prijaviti se pozivom na broj telefona 020 511 983.

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje je program koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.

Na radionicama će roditelji u grupi raditi na konkretnim situacijama, koje im je onda samim tim lakše da izvedu kasnije kod kuće, sa djecom.

Oni će dobijati konkretne zadatke koje treba da vježbaju sa djetetom kod kuće, ali to nijesu aktivnosti koje iziskuju izdvajanje dodatnog vremena, već se odnose na situacije koje se već događaju i sastavni su dio svakodnevice.

Kako bi program imao efekta, polaznici su obavezni da redovno prisustvuju tokom 12 sedmica.

Sastanci prve grupe polaznika počeće u četvrtak, 26. septembra, a druge u subotu, 28. septembra.

Susreti će biti organizovani jednom sedmično, četvrtkom za prvu grupu polaznika i subotom za drugu, u trajanju od 2 sata. Osim toga, povremeno će se praktikovati i telefonsko savjetovanje, naročito ukoliko se roditelj suočava sa dodatnim poteškoćama ili ima nedoumica u vezi sa načinom na koji izvodi zadatke.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku UNICEF-a.

Ovogodišnje cikluse Programa, Udruženje sprovodi uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore u okviru projekta SOS Roditeljska linija za podršku porodicama u krizi.

Udruženje je od početka 2018. pa do sada realizovalo tri ciklusa programa Roditeljistvo za cjeloživotno zdravlje.

Tri mjeseca radili na konkretnom problemu u odnosu sa djetetom, zadovoljni rezultatima

Učili vještine optimalnog vaspitanja, briga o sebi kako bi djetetu pružili najbolje

Granice i zajedničko vrijeme bili u fokusu trećeg ciklusa programa roditeljstva

 

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply