Osjećala sam se kao da nada mnom nešto rade, a ne kao učesnik u sopstvenom porođaju 

Iako su se u posljednjih nekoliko godina desili pomaci u crnogorskim porodilištima, koji se odnose na prava trudnica i porodilja, njihova iskustva pokazuju da se i dalje dešavaju situacije poput Katarinine i Marijine - pritiskanje stomaka u toku porođaja koje je dovelo do nagnječenja rebara, uključivanje indukacije bez saglasnosti, odbijanje sestara da pomognu, rutinsko prokidanje vodenjaka... Opširnije

Sofijino iskustvo: Skoro 15 sati prinudnog porođaja u bolničkoj sobi, bez prisustva ljekara

Sofija u toku 15 sati prinudnog porođaja nije vidjela ni jednog doktora i nije se porađala u porođajnoj sali već bolničkoj sobi, u kojoj je provela i dva dana nakon porođaja. U petom mjesecu trudnoće, ona je saznala da njena beba ima deformitete zbog kojih joj je sugerisano da prekine trudnoću. Znala je da je očekuje težak i bolan period, ali nije mogla da pretpostavi da će se porađati u bolničkoj sobi umjesto u porođajnoj sali, kao i da će doktora vidjeti tek nakon 15 sati jer je morala da prođe i kroz proceduru revizije materice. Opširnije