Ombudsman: Ministarstvo i NKT da hitno zauzmu stav o načinu početka školske godine

U dopisu Zaštitnika navodi se da su se instituciji u prethodnom periodu obraćala djeca – učenici, kao i roditelji interesujući se za početak školske godine 2020/21, izražavajući zabrinutost i neizvjesnost na koji način i kada će nastava biti organizovana zbog epidemiološke situacije i da s tim u vezi ne mogu da dobiju jasne odgovore od nadležnih institucija. Opširnije