Smanjenje siromaštva djece da bude prioritet novoj Vladi

Kao odgovor na činjenicu da je najmanje trećina djece u Crnoj Gori u riziku od siromaštva, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF i nevladine organizacije Centar za prava djeteta, Centar za romske inicijative, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Pedagoški centar Crne Gore pozivaju sve političke aktere da se obavežu da će im u godinama koje slijede biti prioritet smanjenje siromaštva djece. Opširnije

Više psihologa u školama i domovima zdravlja, novi servisi podrške za žrtve i počinioce nasilja

Veći broj pedagoga i psihologa u školama, ali i u domovima zdravlja, ojačani kapaciteti socijalnih službi, novi servisi podrške za žrtve i počinioce nasilja, kao i njihove porodice, ali i veće angažovanje policije i obuke za sudije i tužioce neke su od kratkoročnih mjera za suzbijanje nasilja među i nad djecom i mladima, koje je usvojio Savjet za prava djeteta Vlade Crne Gore. Opširnije