Pubertet u očima roditelja

Prva pomoć

Zašto je važno da razumijete pubertet svog djeteta? Zato što je pubertet, između ostalog i vrijeme velikih odluka. S obzirom da je emotivni pogled na svijet kod tinejdžera primaran, i odluke se donose na emotivan način.

Obično se u ovom periodu uzima prva cigareta, dešavaju prva eksperimentisanja sa drogom, moguće je prvo zaljubljivanje, samim tim i prvo seksualno iskustvo. Veoma je važno da sve ove odluke dijete donese racionalno, a ne emotivno, jer svaka od njih može da obilježi njegov život za dug vremenski period. Međutim, dijete ih najčešće donosi samo ili u razgovoru sa vršnjacima, tj. opet emotivno. Zato je neophodno da učinite sve da u takvim odlučivanjima »budete prisutni«, jer vi kao odrasla osoba možete da utičete da i racionalno ima značaja u djetetovom odlučivanju.

Kako ćete da budete »prisutni«?

  • Podrška

Ne zaboravite da iako vaše dijete čini sve da vam pokaže suprotno, njemu je vaša podrška veoma potrebna. Dajte mu do znanja da je voljeno, i kada nije u top formi, i kada je popustilo u školi, i kada ste ga otkrili u laži. Vaše prisustvo i podrška ne moraju da budu samo verbalni. Kada vam se učini da je dijete neraspoloženo, a trenuno nemate načina da doprete do njega, napravite mu sendvič, kupite CD, predložite da zajedno prošetate… Okružite ga porodičnim vrijednostima, pokušajte da provodite što više vremena zajedno, izbjegavajte da se svađate sa partnerom u njegovom prisustvu, ujutru ga budite poljupcem….

  • Povjerenje

Nemojte da ga »gušite« da vam oda svoje tajne, prepriča svoja maštanja, ili povjerava ko su mu prve simpatije. Ne provjeravajte njegove priče kod drugara ili učitelja. Takođe, ma koliko pokušavali da budete osoba od povjerenja, podstičite ga da se druži sa vršnjacima, da izlazi, da se puno kreće…

  • Dnevnik

Predložite djetetu da piše dnevnik. To može da bude veoma »ljekovito« za izražavanje i kanalisanje emocija, ali i za »učenje« da se događaji posmatraju sa distance. Nemojte da čitate taj dnevnik i ne prisluškujte njegove telefonske razgovore. Morate da nađete druge načine na koje ćete da budete upoznati sa njegovim životom, a da pritom ne narušavate njegovo pravo na privatnost.

  • Raspoloženja

Dopustite mu da pokazuje različita raspoloženja, da se osjeća slobodnim da se vrati kući, a da zna da može i da ćuti, i da dugo spava, i da odbija da jede… negdje mora da se osjeća dovoljno slobodnim, a ako to mjesto nije njegov dom, potražiće ga negdje drugo (potencijalno loše društvo), daleko van vaše kontrole i pogleda.

  • Komunikacija

Ne odustajte od razgovora. Iako tinejdžeri odaju utisak da im vaše mišljenje baš ništa ne znači i ignorišu sve vaše pokušaje da ostanete u kontaktu – nastavite sa pokušajima da razgovarate. Naravno, oni nijesu skloni da otvoreno pričaju o svojim problemima, tako da je na vama da razvijete sluh za skrivene poruke i čitanje između redova. Ne zaboravite da nije dovoljno da samo vi govorite, već i da pokazujete iskrenu spremnost da čujete šta vaše dijete ima da kaže. Uostalom, tinejdžeri imaju potpuni istančan sluh. Pričaju samo dok znaju da ih slušate.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply