Kako trudnoća utiče na ženski mozak

Od polovine prošlog vijeka do danas, ljekari i struka sumnjali su da hormonske promjene u trudnoći pomažu ženi da se pripremi na zahtjeve koje majčinstvo pred nju postavlja. Isto tako, provedena su mnogobrojna istraživanja u kojima se proučavao uticaj hormona na mozak adolescenata ili žena u menopauzi, ali promjene u mozgu kod trudnica do danas su ostale poprilično neistraženo područje. Opširnije