Kakva su vaša iskustva iz crnogorskih porodilišta?

Ako ste se u posljednjih pet godina porodili u nekom od crnogorskih porodilišta želimo da čujemo vaše iskustvo. Važno nam je da čujemo vaše mišljenje što nije bilo primjereno, ali i koje su dobre prakse koje se primjenjuju. Popunjavanjem ovog upitnika, indirektno ćete dati svoj doprinos poboljšanju uslova u zdravstvenim ustanovama i odnosa prema trudnicama/porodiljama jer ćete pomoći udruženju Roditelji u nastavku zagovaranja unapređenja stanja na nivou cijele zemlje.

Rezultati dobijeni upitnikom, koji je anoniman, biće korišćeni isključivo za potrebe ovog novinarskog istraživanja.

Stanje u crnogorskim porodilištima bolje je nego ranijih godina, što je potvrdila i analiza Ministarstva zdravlja, ali statistika bolnica i iskustva građana potvrđuju da je potrebno i dalje, kroz poštovanje procedura i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, raditi na podizanju nivoa usluga.

Na smanjenje kvaliteta njege porodilja i novorođenčadi širom svijeta posebno je uticao i period COVID-a, što je potvrdilo i istraživanje Porođaj tokom pandemije, u okviru međunarodnog projekta IMAGINE EURO. Iako Crna Gora nije učestvovala u tom istraživanju, u zemljama okruženja zabilježen je pad nivoa standarda koje propisuje SZO, smanjeno je korišćenje zdravstvenih usluga za majke i novorođenčad, a povećan broj mrtvorođene djece, kao i broj medicinskih intervencija (više carskih rezova i indukcija porođaja, epiziotomija i pritisak na stomak).

Stanje u porodilištima u Crnoj Gori razlikuje se od opštine do opštine, pa ni pomaci učinjeni u tom segmentu zdravstva nijesu jednaki svuda. U pojedinim porodilištima, prema njihovim podacima, procenat porođaja uz epiziotomiju iznosi čak 90 odsto, dok se u nekima to dešava samo u desetak odsto slučajeva. Slične razlike bilježe se i kada je riječ o postupanjima medicinskog osoblja i uslovima u porodilištima.   

Za potrebe ovog novinarskog istraživanja posebno nas zanima sa kojim ste se procedurama susreli tokom boravka u porodilištu, ako ste imali porođaj u prethodnih pet godina. Zanima nas da li su vas u porodilištu informisali i tražili saglasnost za određene procedure i intervencije? Je li vam na raspolaganju bila pomoć psihologa?

Između ostalog, želimo da znamo da li ste loše iskustvo prijavili nekom i na kakvu ste reakciju naišli.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply