Crna Gora nema podatak koliko je djece bilo zlostavljano na internetu

Internet nasilje postalo je sve prisutnije u društvu, a kao posebno ugrožene kategorije prepoznate su mlađe generacije i žene. Kako je kazala Neda Radović, iz NVO Sistem, podaci anketa rađenih u našem okruženju pokazuju da je svaka treća mlada osoba bila žrtva internet nasilja, dok za žene postoji čak 25 puta veća vjerovatnoća da budu žrtve nasilja, u odnosu na muškarce. Opširnije