Psihosocijalna podrška djeci sa iskustvom nasilja u porodici

Udruženje Roditelji, u okviru projekta Programi podrške majkama i djeci žrtvama porodičnog nasilja, koji realizuje u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovaće od naredne srijede četvrti ciklus psihosocijalnih radionica.

Namijenjene su djeci uzrasta od 7 do 12 godina, a i ova grupa polaznika radionica formirana je u saradnji sa Centrom za socijalni rad Podgorica. Naredna dva mjeseca djeca će se svake sedmice sastajati u prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra udruženja Roditelja.

Svi zainteresovani roditelji koji smatraju da bi ovaj vid podrške značio njihovoj djeci, mogu nas kontaktirati na 020 22 10 00, ili putem mail-a [email protected], kako bi dobili sve potrebne informacije o prijavi.

Cilj psihosocijalnih radionica jeste izgraditi sigurno mjesta i međusobno povjerenje kod djece , veći stepen samopouzdanja kroz interakciju sa vršnjacima, kao i samopoštovanja, ali i unaprijediti socijalne vještine. Osim toga, u fokusu će biti i praktične tehnike koje im mogu pomoći u prevladavanju stresnih situacija. Interaktivne radionice će voditi stručne radnice, psihološkinja Marica Stijepović i socijalna radnica i porodična savjetnica Katarina Čarapić.

Besplatna SOS Roditeljska linija za sve roditelje širom Crne Gore dostupna je svakog radnog dana od 9 do 15 h, putem telefona 080 888 888, a obezbijeđeno je i besplatno pravno savjetovanje za jednoroditeljske porodice.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply