Besplatni program roditeljstva i u Nikšiću. Prijavite se!

Foto: Ilustracija

Udruženje Roditelji počinje sa organizacijom besplatnog dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva u Nikšiću. Nakon uspješne realizacije više ciklusa u Podgorici i velikog zadovoljstva polaznika, Udruženje nastavlja sa istom praksom i u Nikšiću.

Realizacija programa počinje 2. oktobra, namijenjen je roditeljima djece uzrasta od 2 do 9 godina, a vode ga psihološkinja Milica Pušonjić i socijalna radnica Snežana Milačić.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje koji je udruženje Roditelji počelo da realizuje početkom prošle godine namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju.

Ovaj program se realizuje u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku određuje jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi u toku trajanja programa. Na takav način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući jedan konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom.

Roditeljsvo za cjeloživotno zdravlje je program koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.

Na radionicama će roditelji u grupi raditi na konkretnim situacijama, koje im je onda samim tim lakše da izvedu kasnije kod kuće, sa djecom.

Dobijaće konkretne zadatke koje treba da vježbaju sa djetetom kod kuće, ali to nisu aktivnosti koje iziskuju izdvajanje dodatnog vremena, već se odnose na situacije koje se već događaju i sastavni su dio svakodnevice.

Kako bi program imao efekta, polaznici su obavezni da redovno prisustvuju tokom 12 sedmica. Međutim, ukoliko se desi da polaznik preskoči neki susret, voditelji programa će se potruditi da to sa polaznikom nadoknade individualno.

Sastanci će biti održavani svake srijede, od 18 do 20 sati u prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra Nikšić udruženja Roditelji, počev od 2. oktobra.

Osim toga, povremeno će se praktikovati i telefonsko savjetovanje, naročito ukoliko se roditelj suočava sa dodatnim poteškoćama ili ima nedoumica u vezi sa načinom na koji izvodi zadatke.

Prijave sa kontakt podacima, imenom, prezimenom i uzrastom djeteta, sa naznakom „Program Roditeljstva Nikšić“ se šalju na email adresu [email protected] ili u inbox Facebook stranice portala Roditelji, a moguće je prijaviti se i pozivom na broj telefona 068 081 113.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku UNICEF-a.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply