Kako grip može postati smrtonosan?

Grip je okidač za druge bolesti, od upale pluća, encefalitisa (upale moždane ovojnice) do febrilnih konvulzija, koje najčešće pogađaju djecu, a često je smrtonosan i za djecu i za zdrave mlade ljude mada ga mnogi ne doživljavaju kao opasnog, objašnjava rukovodilac Nacionalnog centra za influencu Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatkoj, Vladimir Draženović. Opširnije