Većina građana smatra da je sistem zdravstvene zaštite poboljšan

Većina građana smatra da je sistem zdravstvene zaštite u Crnoj Gori poboljšao, ali zabrinjava podatak da više od polovine njih poznaje nekoga ko je dao novac da bi mogao da ostvari pravo na zdravstvenu uslugu. Rezultati istraživanja predstavljeni su na HealthUP konferenciji “Poboljšanje saradnje i uspostavljanje međusektorskog partnerstva u domenu zdravlja u Crnoj Gori”, koju je organizovala nevladina organizacija CAZAS. Istraživanje o zadovoljstvu korisnika zdravstvenog sistema pruženim uslugama sproveo je Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) početkom godine. Prema riječima Sanje Šišović  iz CAZAS-a, Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika smatra da se u posljednje vrijeme sistem zdravstvene zaštite odnosno, kako Opširnije