Pomozite djetetu da stvori radne navike kroz igru

radne-navike

Kako bi djeca što uspješnije odgovorila na sve školske obaveze, neophodno je kod njih razviti radne navike koje će im svaki zadatak učiniti lakšim. Roditelji treba da za svaki radni dan odrede djeci vrijeme za učenje i pisanje domaćih zadataka. Pri tome je važno znati da ne postoji univerzalno vrijeme za učenje koje podjednako odgovara svakom djetetu. Morate pratiti ritam vašeg mališana i u skladu sa tim odrediti njegove obaveze. Pojedinim mališanima odgovara da odmah nakon škole počnu sa rješavanjem domaćih zadataka, dok su drugi u tome uspješniji tek nakon kraćeg odmora ili igranja sa vršnjacima. Najvažniji je da djeca u učenju uživaju i da im ono bude zabavno poput dječje igre. Ako uspijete da pisanje domaćih zadataka učinite zabavnim za vaše dijete, ono će svakodnevno bez ikakvih napora i odlaganja odgovoriti svakoj školskoj obavezi.

Uz pomoć sledećih savjeta pokušajte da kod vašeg djeteta razvijete radne navike koje će mu pomoći da bude što uspješnije u školi:

1. Neka vaše dijete za svaki dan napiše plan svojih obaveza, to će ga dodatno motivisati da sve zadatke ispuni. Istovremeno imaće pravi uvid u sve svoje obaveze i na nijednu neće zaboraviti. Plan dnevnih obaveza posmatraće kao cilj koji mora da ispuni, a zadovoljstvo koje će izazvati njegovo ostvarenje motivisaće ga da svakog dana odgovori svim svojim obavezama.

2. Uskladite vanškolske aktivnosti djeteta sa njegovim šlolskim obavezama. Dajte priotitet školskim zadacima i potrudite se da ne opteretite vaše dijete prevelikim obavezama. Časovi klavira ili sportski treninzi mogu postati preveliko opterećenje za dijete. Razgovarajte sa njim i saznajte da li želi da nastavi sa dodatnim aktivnostima.

3. Najbolje je da dijete povremeno promijeni prostoriju u kojoj uči. Ukoliko sve vrijeme uči na jednom istom mjestu, poželjće neku promjenu. Ključno u svemu ovome jeste da za učenje obezbijedite mirnu prostoriju, zaštićenju od buke i svega ostalog što bi moglo loše da utiče na koncentraciju vašeg djeteta.

4. Budite oprezni sa pohvala koje upućujete najmlađima. Pretjerano hvaljenje mališana napraviće od njih niskomotivisane osobe. Ukoliko djeci često govorite da su pametna, pomisliće da nije potrebno da se više dokazuju ili da nastave sa usvršavanjem.

Izuzetno je važno da djecu hvalite za svaki uloženi trud, a ne samo za postignute uspjehe. Nepravilne i prevelike pohvale dovešće do toga da djeca postanu preosjetljiva na neuspjehe i bez imalo hrabrosti za suočavanje sa životnim izazovima.

5. Potrudite se da učenje bude kontinuirano i ne dopustite da dijete odlaže svoje obaveze. Zadaci se odlaganjem nagomilavaju, pa će dijete biti primorano da za kratko vrijeme nauči preveliki broj podataka. Kampanjsko učenje koje će u toj situaciji biti jedino rješenje daće kratkoročne rezultate. Sve informacije koje se na ovakav način nauče, brzo se zaborave.

6. Školsko gradivo se najbolje uči ponavljanjem, stalno čitanje pomaže da se što više informacija zapamti i razumije njihov smisao. Najbitnije je da se sa učenjem počne ne vrijeme, djeca će tako biti oslobođenja bilo kakvog pritiska, a učenje će biti kvalitetno i daće najbolje rezultate.

7. Nikada ne rješavajte domaće zadatke umjesto djece. Vaša pomoć i smjernice koje im dajete svakako su dragocjene za njih, ali ukoliko se odlučite da sami napišete dječje radove ili da riješite njihove matematičke zadatke, morate imati na umu da im na taj način nimalo ne pomažete. Ocjene vašeg djeteta vjerovatno će biti jedne od najboljih u razredu, ali ovakvim potezima dovešćete do toga da se dijete navikne na vašu pomoć i da je u svakom trenutku očekuje.

8. Nabavite slagalice, mozgalice ili sudoku koje će učenje učiniti zabavnim. Primjere iz školskog gradiva povezujte sa primjerima iz stvarnog života, kako bi ih djeca što bolje razumjela.

Učenje kroz igru i samostalnost djeteta u rješavanju domaćih zadataka ciljevi su kojima se roditelji moraju rukovoditi.

Izvor: Zelena učionica

Leave a Reply