Predložite teme i oblasti djelovanja Grupi za podršku jednoroditeljskim porodicama

samohraniGrupa za podršku jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji pozvala je roditelje da im sugerišu teme kojima bi se trebalo baviti u narednom periodu kako bi status samohranih roditelja u Crnoj Gori bio unaprijeđen, kao i da im se jave ukoliko je potreban savjet i podrška.

Svi koji imaju predloge mogu da se jave koordinatorki Grupe Ivani Dukić na broj telefona +382 69 52 69 38 ili putem maila [email protected]

Dukić ukazuje da je ključni i najčešći problem samohranih, razvedenih roditelja nemogućnost naplate alimentacije.

Istraživanje Sigurne ženske kuće iz 2014. godine pokazalo je da u Crnoj Gori alimentaciju preko godinu ne plaća 70 odsto roditelja. Iznosi koji se u Crnoj Gori dosuđuju za alimentaciju u prosjeku iznose 94 eura i ne mogu da zadovolje potrebe maloljetne djece, a trećina roditelja, prema istraživanju, nije duže od dvije godine isplaćivala novac za izdržavanje maloljetne djece, pokazuju istraživanja. Uslovna osuda najčešća je krivična sankcija po ovom osnovu, a izrečena je u 48,57 odsto slučajeva. Nakon nje, slijede kazna zatvora sa 37,14 procenata i novčana kazna u 14,29 odsto slučajeva.

Dukić predlaže podnošenje krivične prijave u arhivi Osnovnog državnog tužilaštva u situaciji kada roditelj odbija da plaća alimentaciju.

“Nakon saslušanja povodom prijave prvi put kada dođe do suđenja tuženi/na može dobiti uslovnu osudu kao kaznu, pa čak i ako su u međuvremenu zaostala davanja izmirena smatraće se krivim zbog kašnjenja. Ukoliko tužena strana i nakon ove osude nastavi sa kašnjenjem i neplaćanjem podnese se opet krivična prijava nakon koje slijedi kazna društveno korisnog rada. Sljedeća kazna je zatvorska do dvije godine”, pojašnjava ona.

Dukić ukazuje I na specifične I kompleksne situacije, koje se me mogu riješiti zbog toga što veliki broj radnika radi na crno odnosno nijesu prijavljeni kod nadležnih institucija i tako se vode kao nezaposleni, a uz to nemaju na svoje ime zavedenu nikakvu imovinu, što sve onemogućava naplatu alimentaije čak I kada sud  presudi da se mora platiti. Posjeća na slučaj Lidije iz NIkšića koja se obraćala Grupi udruženja Roditelji jer ni nakon 14 godina neplaćanja alimenatacije, I odluke suda da je mora platiti, njen bivši suprug to ne radi, a uz to je ugasio sve svoje bankovne račune i naprasno postao “nezaposleno lice” i radni angažman mu je postao volonterski.

Grupi za podršku jednoroditeljskih porodice često se roditelji koji imaju starateljstvo nad djetetom obraćaju i zbog toga što ne mogu da dobiju saglasnost bivšeg parnera o izlasku djeteta iz zemlje.

“U velikom broju slučajeva drugi roditelj iz inata prema bivšem partneru odbija da potpiše saglasnost I na taj način šteti svom djetetu koje ne može posjetiti rodbinu u drugoj zemlji ili jednostavno otputovati  negdje sa drugim roditeljem. Šta raditi u ovakvim slučajevima ako znamo da postoji zakon koji uređuje ovu oblast ali nije precizno definisao ova pitanja”, kaže Dukić i najavljuje da će se Grupa baviti ovom problematikom I pokušati da predloži adekvatno rješenje.

Ova Grupa postoji u okviru udruženja Roditelji nekoliko mjeseci, I osim što okuplja samohrane roditelje koji pomažu jedni drugima uz uključivanje ostalih članova udruženja koji su pravnici, socijalni radnici, psiholozi… rade na tome da mijenjaju status samohranih roditelja u crnogorskom društvu.

“Na sastancima grupe pokušavamo definisati predloge rješenja najčešćih problema u jednoroditeljskim porodicama, kojih je veoma mnogo, a zatim u saradnji sa ostalim članovima udruženja pokušavamo I da djelujemo. Suština svega je da se moramo boriti kako bi došli do cilja i podstakli institucije sistema na promjene koje su neophodne”, smatra Dukić.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply