Vanbračna zajednica se izjednačava sa bračnom, zabranjeno tjelesno kažnjavanje djece

poodicni zakon

Vanbračna zajednica muškarca i žene koja traje najmanje tri godine biće izjednačena u Crnoj Gori sa bračnom zajednicom u pogledu prava na međusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa, predviđeno je izmjenama Porodičnog zakonika.

“Ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka ta vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom u pogledu tih prava i prije isteka tri godine”, kaže se u obrazloženju.

Djetetom se smatra lice do navršene 18 godine.

Kako se navodi, dijete ne smije biti podvrgnuto tjelesnom kažnjavanju ili bilo kom drugom okrutnom,nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

“Zabrana se odnosi se na roditelje, staratelje i sva druga lica koja se o djetetu staraju ili dolaze u kontakt sa njim”, kaže se u Predlogu zakona o izmjenama Porodičnog zakonika.

Država je dužna da poštuje i unapređuje prava djeteta i preduzima sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i diskriminacije. “Svako je dužan da obavijesti centar za socijalni rad o povredi prava djeteta za koju sazna”.

“Mjere kojima se zadire u porodični život dopuštene su samo ako se zaštita članova porodice ne može obezbijediti na manje restriktivan način, pružanjem usluga socijalne i dječje zaštite”, kaže se u zakonskom obrazloženju.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

  1. Još samo da mi kažu da su djeca držAvna a ne moja. Možda ih je država rodila ,nego ja to ne znam.
    Šta li muči osobe koje pisu i donose ovakve zakone?