U čemu vam sve može pomoći Savjetovalište za brak i porodicu u Podgorici?

savjetovaliste

U Podgorici od 2014. godine postoji Savjetovalište za brak i porodicu kao dio Centra za mentalno zdravlje u Domu zdravlja u kojem tim koji čine pedijatar, psihijatar, psiholog, socijalni radnik i visoka medicinska sestra organizuju bračnu i partnesku terapiju, predbračno savjetovanje, terapiju razvoda, kao i porodičnu i socio trapiju.

Kako je portalu Roditelji objašnjeno, Savjetovalište pruža korisnicima različite oblike pomoći dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa u cilju zaštite porodice na više različitih nivoa.

Bračna i partnerska terapija usmjerena je na rješavanje razvojnih kriza partnera u različitim životnim ciklusima, uspostavljanje funkcionalne komunikacije, sticanje vješina u rješavanju konflikata, međusobno prilagođavanje.

Predbračno savjetovanje priprema parove za zajednički život, dok se parovima terapijom razvoda pomaže u okviru predrazvodnih i postrazvodnih kriza.

Porodična terapija podrazumijeva savjetodavni rad sa porodicama koje se suočavaju sa izvjesnim teškoćama poput razvojnih kriza, problema u komunikaciji djece i roditelja, u ponašanju djece i mladih, neočekivane iznenadne promjene u porodici.

Socio terapija tretira nasilje u porodici, socio-ekonomski i problem prilagođavanja u zajednici, različite seksualne orijentacije.

Tim Savjetovališta čine pedijatar, savjetnik za mlade dr sci, Nebojša Kavarić, psihijatar Olivera Vulić,  glavna medicinska sestra Bojana Stanišić, socijalni radnik Milena Lazović i psiholog, porodični savjetnik Sanja Maraš.  Ovaj tim procjenjuje opravdanost i vrstu pomoći korisnicima usluga savjetovališta.

Dužina tretmana varira u zavisnosti od vrste problema i realizuje se kroz preglede/terapijske seanse u određenim vremenskim intervalima.

U Savjetovalištu kažu da su mogući različiti oblici tretmana odnosno sistemski rad sa pojedincem, parom, porodicom, kao i individualno farmakoterapijsko zbrinjavanje i socijalne intervencije.

Zakazivanje

Svi korisnici koji žele da koriste usluge Savjetovališta za brak i porodicu treba da zakažu posjetu telefonom ili lično. Potrebno je da imaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu. Informacije se mogu dobiti na tel. 020/481-930

Radno vrijeme savjetovališta je 7 do 14 sati.

Nalazi se u zdravstvenom objektu Centar, u Bulevaru “Ivana Crnojevića” (zgrada VMC-a).

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply