Ginekolozi: Zloupotreba ranog utvrđivanja pola ranije bila češća

ginekologTo što se rađa osjetno više dječaka nego djevojčica, ne može biti proizvod selektivnih abortusa, smatraju pojedini ginekolozi koji kažu da je  zloupotreba savremenih medicinskih metoda ranog utvrđivanja pola bila ranije mnogo učestalija.

Sagovnici Vijesti, specijalisti ginekologije i akušerstva dr Nebojša Jokmanović i dr Milovan Jovanović ipak  ne spore da toga i sada ima.

“Nažalost, ne može se osporiti da se metoda ranog otkrivanja pola zlopupotrebljava i u tu svrhu. Ne možemo zanemariti broj ljudi koji tu medodu koriste isključivo da bi otkrili pol i prema tome odlučili da li će se to dijete roditi. Tvrdim, ipak, da je takvih slučajeva mnogo manje nego ranije, a naša zemlja nije izuzetak u odnosu na druge”, kazao je dr Jokmanović.

Selektivnim abortusima, smatra on, ne može se mnogo uticati na veliku razliku u broju novorođenih dječaka i djevojčica.

Dr Jokmanović pojašnjava da, recimo, polna oboljenja infektivne prirode, mogu prilično,“uzrokovati smanjenje mogućnosti prirodne podjele polova, odnosno prirodnog izbora polova”.

“Selektivni abortusi ne mogu poremetiti ipak u toj mjeri prirodnu ravnotežu. To je vrlo složeno pitanje i mnogo faktora ima uticaj. Kada je riječ o abortusima uopšte, mogu reći, da ne bilježimo rast, čak je riječ i o smanjenju tog najgoreg načina planiranja porodice. Značajnu ulogu u tome svakako ima i zdravstvena edukacija i prosvjećivanje”, kazao je on.

Doktor Jovanović smatra da je priča o selektivnim abortusima prilično zakašnjela. On smatra da su pojedinci u Crnoj Gori na većem civilizacijskom nivou nego što to neko želi da pokaže. Prema riječima dr Jovanovića, mnogo je češća situacija da žene rađaju sve dok ne dobiju muškog potomka.

“Iz ličnog i iskustva svojih kolega pouzdano znam da je to nekada bila mnogo češća praksa. Sada je sve manje selektivnih abortusa, vjerovatno smo dostigli određeni nivo svijesti koji stoji na putu toj užasnoj vrsti diskriminacije. To me jako raduje”, rekao je on.

Dobijene brojke i njihovo poređenje sa popisom iz 2003. zabrinule su relevantne svjetske organizacije, poput UN-a i Savjeta Evrope, koje su posumnjale da je visoka nesrazmjera u broju novorođene muške i ženske djece posljedica prenatalne selekcije.

Savjet Evrope je nedavno od Crne Gore tražio da preduzme konkretne korake u suzbijanju ovog poremećaja.

Statistika ukazuje da se u Crnoj Gori rađa 100 djevojčica na 110 dječaka, dok je prirodni prosjek 100 naprema 102, 104. Relevantna globalna iztraživanja svrstala su Crnu Goru među zemlje sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene djece, što je pojedine međunarodne organizacije navelo na sumnju da je riječ o zloupotrebi medicinskih metoda. Ne postoji pouzdana statistika, ali barata se cifrom Instituta za javno zdravlje od 1400 abortusa godišnje u Crnoj Gori.

Jovanović smatra da se većina seletivnih abortusa, odnosno, rano utvrđivanje pola u tu svrhu radi u privatnim ordinacijama, nego u javnim zdravstvenim ustanovama.

On ocjenjuje takav postupak kao veliku nesreću i za društvo i pojedinca.

“Svakako, kao ljekar i čovjek gnušam se takvog načina razmišljanja. Treba svi zajedno da osmislimo jedan široki front koji će se boriti protiv selektivnih abortusa.Istovremeno sa tim afirmisati ženu u društvu. Ako se bar pet abortusa uradi sa ciljem da se ne rodi žensko dijete, to je tragedija”, rekao je on.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Dr Jokmanovi? je vodio moje dvije trudno?e. Nijednom nije htio da mi ka?e “?ta nosim”. Iako ja nisam neko ko bi abortirao u tom slu?aju, pogotovo znaju?i da su to bile moje prve trudno?e, veoma cijenim ovakav pristup jer to daje i prostor da se djeca ra?aju bez polne selekcije, a i da se trudnica i fetus razvijaju i ?ive bez uticaja okoline koja je ?esto ljuta ako se radi o ?enskom fetusu. Pristup dr Jokmanovi?a jo? vi?e cijenim zato ?to sam ja oba puta rodila dje?ake, ?to se tradicionalno u CG smatra pozitivnijim ishodom, a on ipak nije htio ni u tom slu?aju da napravi diskriminaciju – ?ak ni pozitivnu! To je profesionalno i odgovorno!

Leave a Reply