Srećno ili uspješno dijete?

srceIako je uopštena definicija sreće: “trajno zadovoljstvo, spokoj, veselje, raspoloženje”, zapravo svako od nas može da smisli svoju definiciju, već u zavisnosti od toga šta nas lično usrećuje. Tako će neko sreću povezati sa sigurnošću ili visokim standardom, a neko drugi sa slobodom, ljubavlju, unutrašnjim mirom.

Slično je i sa pojmom “uspjeh”. Jedna od najčešćih definicija uspjeha jeste: “postignuće sopstvenih životnih ciljeva”. Međutim, to šta su vaši životni ciljevi znate samo vi. Kada je riječ o djeci, mi odrasli dajemo sebi pravo da određujemo uspjeh umjesto njih i za njih. U stvari, bez obzira na naše najbolje namjere, činjenica je da od djece zahtijevamo da budu uspješna prema našim sopstvenim kriterijumima, a ne njihovim. Tako većina odraslih smatra da je dijete uspješno ako ima zadovoljavajuće školske rezultate.

Najveći rizik ovako zamišljenog uspjeha jeste da su roditelji pretjerano ambiciozni. Naime, kada dijete ne može da ispuni ambicije svojih roditelja, započinje dug ciklus disfunkcija u njihovim odnosima kao i u razvoju djeteta. Upravo zato, veoma je važno odrediti kriterijume uspješnosti djeteta prema njegovim sposobnostima, talentima i mogućnostima. Da biste ispunili ovaj uslov, neophodno je da ga dobro poznajete.

Koliko poznajete svoje dete

Zajedničko istraživanje agencije Associated Press i MTV stanice ispitalo je 1.300 osoba uzrasta od 13-24 godine. Istraživanje je realizovano kroz upitnik tzv. “otvorenog tipa”, u kome svako ima priliku da napiše upravo ono što sam misli, umjesto da bira neki od ponuđenih odgovora. Cilj ispitivanja bio je da se ustanovi šta je ono što mlađe generacije najviše ispunjava, šta najviše doprinosi njihovoj sreći. Razmislite kako bi vaše dijete u tinejdžerskom uzrastu odgovorilo na ovo pitanje, ili možda, šta biste odgovorili vi kao odrasla osoba. Da li mislite da je među odgovorima bilo nešto poput riječi – novac? Najbolje ocjene u školi? Seks?

Niste pogodili. Čak tri četvrtine ispitanih tinejdžera je reklo da ih srećnim čini kvalitetan odnos sa roditeljima i da im je najbitnije provođenje vremena sa porodicom. Tek na drugom mjestu je: “druženje sa prijateljima”, a na trećem: “partnerski odnosi”. Razmislite o mogućim odgovorima? Zato što ono što biste vi odgovorili govori o vama. Ono što su odgovorila djeca govori o njima. Projekcija naših vrijednosti na dječiji sistem vrijednosti govori o tome koliko ih ne poznajemo, šta je to što od njih očekujemo, i što je najvažnije, na koji put ih usmjeravamo.

Danas se smatra da se već u prvoj godini života određuje da li će dijete postati optimista ili pesimista, u zavisnosti od ponašanja roditelja, prije svega, majke. Tako, na osnovu toga u kolikoj mjeri su zadovoljene bebine potrebe za hranjenjem, presvlačenjem ali i za nježnošću, dodirom, pažnjom beba taj stepen zadovoljstva generalizuje na cjelokupno svoje okruženje. Na ovaj način ona prima informaciju o svijetu kao o pretežno prijatnom ili, u slučaju nedovoljne ispunjenosti njenih potreba, kao o pretežno neprijatnom mjestu. Optimistična djeca imaju mnogo bolje predispozicije da postanu srećne odrasle osobe, a smatra se da optimizam stečen u djetinjstvu ostaje kao trajna vrijednost i u odraslom dobu.

Sreća i školski uspjeh

Brojna istraživanja potvrđuju povezanost iskustava iz ranog dječijeg uzrasta i uspjeha u detinjstvu i odraslom dobu. Ova istraživanja pokazuju da za akademska postignuća djeteta nisu toliko bitni ni materijalni status porodice, ni genetska predispozicija, pa čak ni inteligencija, koliko faktor sreće. Istraživanje Univerziteta u Londonu autora dr Jana Emanuela De Neve objavljeno i u Daily Mail, obuhvatilo je više od 15.000 odraslih osoba. Ovo istraživanje potvrđuje da su najuspješnije odrasle osobe one koje su u djetinjstvu bile srećne, opuštene, nasmijane. Oni su uspješniji i u formiranju stabilnih, dugoročnih, partnerskih i prijateljskih odnosa. Zanimljivo je da imaju i bolju finansijsku situiranost, (čak 22% veće prihode) od onih odraslih osoba koje o svom djetinjstvu ne misle kao o srećnom periodu.

Kako sreća donosi uspjeh

Zašto je to tako? Srećna djeca izrastu u komunikativnije, otvorenije odrasle osobe, sa više samopouzdanja i spremnosti za rizike od onih koji nisu imali srećno djetinjstvo. Zaista, kada pitate srećne osobe zašto su srećne, one kao primjer navode dobre međuljudske odnose sa porodicom i prijateljima, ljubav i zadovoljstvo bavljenja onim što vole. Uspjeh i školska postignuća ne igraju značajnu ulogu u ovim odgovorima. Slično tome, kada pitate uspješne osobe zašto su uspješne, kako su do svog uspjeha došli, oni pominju radne navike, dobru koncentraciju, jaku motivaciju… Sreću ne pominju.

Dakle, da bi vaše dijete bilo uspješno, uslov je da ima srećno detinjstvo. Pomozite mu u tome.

Pages: 1 2

Leave a Reply