Insistiraće na dosljednoj primjeni Zakona

PIŠE: Gordana Popović

Uprava policije insistiraće na dosljednoj primjeni novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja, naročito odredbi koje se tiču bezbjednosti djece, ali ne planira da organizuje kampanju koja bi se odnosila na edukaciju građana o tome šta su njihove obaveze i šta ih očekuje u slučaju kršenja.

Novim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, koji je usvojen 19. juna, a počeće da se primjenjuje 5. januara, propisano je da se “dijete do pet godina stаrosti mora prevoziti u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu, osim u vozilimа zа jаvni prevoz putnikа”. Za kršenje te odredbe propisana je kazna od 40 do 100 EUR.

Zakon propisuje i da se “u motornom vozilu, nа prednjem sjedištu, ne smije prevoziti dijete mlаđe od 12 godina”, a propisana kazna za prekršioca je od 60 do 150 EUR.

Iz Uprave policije su portalu Roditelji.me kazali da su i do sada preduzimali »niz aktivnosti u saradnji sa medijima, kroz razna gostovanja njenih predstavnika u radio i televizijskim emisijama, na temu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a sve u cilju pravovremenog i tačnog informisanja građana«. Oni će, kako navode, i u narednom periodu, sve do početka primjene novog zakona, biti konstruktivan partner medija u cilju sprovođenja kampanje, kako bi se građani što bolje informisali o njegovoj sadržini.

»Dakle, Uprava policije se neće ciljno baviti samo jednim segmentom novog zakona, već zakonom u cjelosti«, kaže se u odgovorima dostavljenim portalu.

Iz Uprave podsjećaju da novi Zakon obiluje novinama, kako u pogledu vrste i visine kazni za pojedine prekršaje, tako i u pogledu novih normi koje značajno drugačije, ili na potpuno novi način, regulišu pojedina pitanja. Smatraju da je, imajući sve to u vidu, neophodno pokretanje šire društvene kampanje koju, prema njihovim riječima, treba da pokrenu mediji.

»Neophodno je pokretanje šire društvene kampanje, prevashodno medija, a Uprava policije će svakako, kao i do sada, biti na usluzi svima koji su zainteresovani za ovu problematiku«, poručili su iz Uprave.

Upitani da li će se novi Zakon bolje primjenjivati od prethodnog, u kojem je takođe postojala odredba da se djeca do 12 godina ne mogu voziti na mjestu suvozača, ali se za njeno kršenje najčešće „gledalo kroz prste, iz Uprave su kazali da će insistirati na dosljednoj primjeni novog zakonskog akta.

»Svakako da će Odsjek za nadzor i i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju insistirati na dosljednoj primjeni novog Zakona, kada su sve odredbe u pitanju, a sa posebnim senzibilitetom pratićemo problematiku u vezi sa učešćem djece u saobraćaju, samostalno ili kao saputnika, imajući u vidu da su djeca kao učesnici u saobraćaju posebno ranjiva kategorija«, naveli su iz Uprave policije.

U Crnoj Gori  većina vozača koji imaju djecu, njih 60 odsto, ne koriste ili nikada nijesu koristili sjedišta za djecu, i kao razloge za to navode njihovu visoku cijenu, uvjerenje da pažljiva vožnja čini sjedište nepotrebnim i da je bezbjednije dijete držati u krilu. Istraživanje UNICEF-a sprovedeno u posljednje dvije godine je pokazalo da samo 38 odsto vozača zna da dijete mlađe od 12 godina ne smije da sjedi na prednjem sjedištu.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply