U prekobrojnim grupama nemoguće ostvariti potrebe djece

Podgorica, (MINA) – Osnovne dječje potrebe u jaslenim i starijim grupama u vrtićima teško je ili nemoguće ostvariti, ukoliko je u grupama više djece nego što je to predviđeno, ocijenila je specijalista kliničke psihologije Ljiljana Krkeljić.

Iz Udruženja roditelja Crne Gore ranije je ocijenjeno da je prenatrpanost u državnim vrtićima veliki problem u funkcionisanju tih ustanova, jer u nekim grupama ima i četiri puta više djece nego što je po svim pedagoškim mjerilima predviđeno. Veliki broj djece u vrtićima posebno je karakterističan za Podgoricu, a vaspitne grupe imaju oko 40 djece, čak i jaslene, u kojima bi trebalo da ih je najmanje.

»U prekobrojnim jaslicama nije moguće na adekvatan način zadovoljiti dječje potrebe i ostvariti adekvatan kontakt sa djecom, a sa druge strane, vaspitačima omogućiti da normalno rade«, rekla je Krkeljić agenciji MINA.

Agencija MINA od Ministarstva prosvjete i nauke nije dobila odgovor povodom tog problema, iako su pitanja tom resoru upućena prije više od dvije sedmice.

Krkeljić je ocijenila da je što se tiče starijih grupa, i kod njih, ako su prekobrojne, situacija zadovoljavanja osnovnih dječjih potreba otežana, a ponekad čak i onemogućena.

Ona smatra da su to veoma komplikovani uslovi, s obzirom na niz faktora koji su potrebni da bi boravak djece u vrtićima u toku dana bio optimalan.

Krkeljić je objasnila da se kroz hranjenje i presvlačenje djece ostvaruje komplikovan odnos između djeteta i odrasle osobe.

»To je značajan emocionalan odnos koji se uspostavlja preko tih funkcija i omogućavaju djetetu da stekne osnovno osjećanje sigurnosti i zadovoljstva, ili ako se te potrebe ne ispune, nezadovoljstva ili frustracije«, navela je Krkeljić.

U starijim grupama, kazala je ona, u slučaju prenatrpanosti grupe, djeca gube mogućnost individualnog pristupa svojim potrebama.

»Emocionalnim, potrebama za sigurnošću, mogućnošću da izraze svoje misli i osjećanja, da pitaju i dobiju odgovor«, rekla je ona.

Krkeljić je kazala da je veoma važna i komunikacija koja se uspostavlja na nivou vršnjačke grupe.

»Ako su grupe prekobrojne, mnogo je teže raditi na uspostavljanju kooperativne komunikacije, kreativne igre među djecom, veće su šanse da se pojavi neka vrsta nekonstruktivnog ponašanja, čak i agresivnog«, rekla je ona.

Prema riječima Krkeljić, u tako velikoj grupi, djeca teže izražavaju i zadovoljavaju svoje potrebe, a mogućnosti izražavanja su ograničene.

Leave a Reply