Smanjenje siromaštva djece da bude prioritet novoj Vladi

Kao odgovor na činjenicu da je najmanje trećina djece u Crnoj Gori u riziku od siromaštva, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF i nevladine organizacije Centar za prava djeteta, Centar za romske inicijative, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Pedagoški centar Crne Gore pozivaju sve političke aktere da se obavežu da će im u godinama koje slijede biti prioritet smanjenje siromaštva djece. Opširnije