Za JPU Bambi interaktivne igrake od Porto Montenegra

Kompanija Adriatic Marinas donirala je vrtiću javne predškolske ustanove Bambi u Donjoj Lastvi interaktivne igračke – mini kuhinje za igru koje su uvezene iz Slovenije, i lego kockicama i društvenim igrama. U darivanju je učestvovala i međunarodna škola Knightsbridge koja se nalazi u sklopu naselja Porto Montenegro, koja je djeci poklonila igračke i slikovnice na engleskom jeziku. Predsjednica Savjeta roditelja ove ustanove Ivana Soldat i Jelena Sindik, jedna od majki koja učestvuje u organizaciji svih aktivnosti za što sadržajniji i kvalitetniji boravak djece u vrtiću, najavile su da će Bambi i Međunarodna škola Knightsbridge uskoro realizovati niz zajedničkih projekata, kreativne radionice i Read More