Zašto su antibiotici na lošem glasu?

Poslije višedecenijske primjene, penicilinski antibiotici su postali jeftini – nažalost, dostupni i bez recepta (što je nezamislivo), pa su se primjenjivali i kad treba i kad ne treba. Zato su se bakterije »navikle« na penicilin i razvile rezistenciju. Onda su napravljeni drugi antibiotici (koji nisu penicilini), ali su i oni nekritično primjenjivani, pa su se bakterije i na njih prilagodile. Tako se desilo da su neki sojevi bakterija »zaboravili« na penicilinske antibiotike ratujući sa novim lijekovima. Zato sada penicilinski antibiotici »trče drugi krug« i uspješno se bore sa mnogim bakterijama. Opširnije