Prije početka škole roditelji neka prvo pogledaju u sebe

Djeca kreću u školu ili nastavljaju školovanje u posebnim uslovima. Samo po sebi to je zahtjevno, drugačije, za mnoge i stresno, ali na odraslima je da to za djecu bude što manje negativno iskustvo. Dodatno opterećenje za najmlađe predstavlja nemogućnost roditelja da se pobrinu za sebe. Što smo kao odrasli odgovorniji za svoja stanja, manje tereta, koji ionako nije njihov, spuštamo na dječija leđa Opširnije