Djeca sa smetnjama i dalje mjesecima čekaju stomatologa, Ministarstvo tvrdi da se problem rješava

Djeca sa smetnjama u razvoju na stomatološke usluge, koje su im dostupne samo u Podgorici, i dalje čekaju mjesecima, a iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će, povećanjem broja termina od juna, liste čekanja biti anulirane. U tom resoru, kako su saopštili danas, rade na tome da se proširi dostupnost ovih usluga i u kliničko- bolničkim centrima na sjeveru i jugu.

Sa druge strane, samo prije mjesec i po dana, Ministarstvo zdravlja odbilo je da usvoji peticiju kojom su roditelji tražili da se obezbijede stomatološke usluga u totalnoj anesteziji za djecu sa smetnjama u razvoju za Nikšić, Berane i opštine na jugu Crne Gore.

“Odgovor Ministarstva zdravlja na molbu roditelja iz Nikšića da bar pokušaju peticijom da probude svijest kod nadležnih organa i donosioca odluka o potrebnoj stomatološkoj zaštiti lica sa invaliditetom i teškoćama u razvoju najbolje pokazuje koliko je toj instituciji stalo do zdravstvene zaštite tih ranjivih kategorija društva. Zaustavljeni smo na prvom koraku u pokušaju skretanja pažnje društva na taj gorući problem”, naveo je tada jedan od roditelja iz Nikšića.

Roditelji djece sa smetnjama u razvoju već dugo apeluju na nadležne da obezbijede dostupnost stomatoloških usluga u drugim opštinama. To bi, smatraju, smanjilo liste čekanja u Stomatološkoj poliklinici i omogućilo djeci sa smetnjama, koja ne žive u Podgorici, da na jednostavniji način i blagovremeno dobiju potrebnu zdravstvenu zaštitu. S obzirom na to da se takve intervencije kod nas obavljaju isključivo u totalnoj anesteziji, uslov je da dijete bude u potpunosti zdravo. Iz tog razloga, česta su odlaganja, pa djeca čekaju mjesecima na opravke ili vađenje zuba, čak i kada trpe bolove.

Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da se njihova i posvećenost ustanova svih nivoa zdravstvenih autoriteta ogleda u intenzivnom radu na obezbjeđivanju jednake i dostupne zdravstvene zaštite, sa akcentom na rješavanje problema nedostatka stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju.

Navode da su svjesni, duboko nasljeđenog problema, koji datira gotovo dvije decenije, preduzete su aktivnosti kvalitativnog rješavanja problema.

“Sa aspekta zakonske regulative, profesije i opreme, važno je istaći da jedino Stomatološka poliklinika Kliničkog centra Crne Gore (naučno-nastavna baza) može pružati usluge stomatološke zdravstvene zaštite djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju. Pružanje usluga u ustanovi koja po zakonu nema ovlašćenje za iste moglo bi biti opasno po samu djecu i dovesti do ozbiljnih komplikacija i ugrožavanja njihovog zdravlja”, ističe se u saopštenju.

Kao dio napora za unapređenje stomatološke zaštite, novo rukovodstvo KCCG je, naveli sui oz Ministarstva, promijenilo menadžment u Stomatološkoj poliklinici kako bi se poboljšala efikasnost i kvalitet usluga koje se pružaju.

“Promjena menadžmenta je već pokazala pozitivne rezultate u organizaciji i dostupnosti stomatološke zaštite za najmlađe pacijente sa teškoćama i smetnjama u razvoju. Dakle, u kratkom vremeskom okviru od mjesec dana, od kada je Ministarstvo zdravlja i KCCG aktivno pristupilo rješavanju ovog problema, nakon donošenja plana aktivnosti, zbrinuto je sedmoro djece a jos dvoje će biti adekvatno zbrinuto do kraja mjeseca. Planiranim povećanjem broja termina za ovu uslugu od juna mjeseca, predviđa se anuliranje liste čekanja u narednih tri do četiri mjeseca”, navodi se u saopštenju.

Poručili su da će Ministarstvo nastaviti da radi na daljem poboljšanju i proširenju ovih usluga, kroz novi predlog Zakona o zdravstvenoj zastiti, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet života djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Dostupnošću stomatoloških usluga djeci sa smetnjama bavi se i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda. U toj instituciji formiran je predmet nakon što je ova tema inicirana nedavno na skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Tada je ocijenjeno da se krše prava djece sa posebnim potrebama zato što im nije u svim gradovima omogućen pristup stomatološkim uslugama.

Tom prilikom, poslanik dr Vladimir Dobričanin najavio je da će inicirati konsultativno saslušanje nadležnih zato što je djeci uskraćena ova vrsta usluge.

“To je nedopustivo za jedan sistem koji sebe smatra humanim i savremenim”, kazao je Dobričanin za Vijesti.

Prema njegovim riječima, roditelji djece sa smetnjama u razvoju su u nezavidnoj situaciji koja ih ponekad ostavlja u potpuno beznadežnu poziciju jer se mora shvatiti da je stomatološka patologija dominantno hitne prirode i zahtjeva urgentno zbrinjavanje.

“Kada još imate u vidu da su ovo djeca sa problemima sa kojima žive i oni i njihove porodice i kad na sveto dodate bol kao dominantni stomatološki simptom onda ja ne mogu ni da zamislim kroz šta sve ova djeca i njihovi roditelji prolaze. Govoriti o listama čekanja za ovu djecu sa pomenutim zdravstvenim problemima je nedopustivo u 21. vijeku”, kazao je Dobričanin za Vijesti.

On tvrdi da je ovaj problem apsolutno rješiv jer postoji prostor, kadar i oprema u svim značajnijim bolnicama u Crnoj Gori.

“Ono što ne postoji je, i ovo odgovorno tvrdim, volja pojedinih specijalista da pruže uslugu koja se o njih očekuje. Svaka bolnica u Crnoj Gori, odnosno svaki grad, ima određeni broj stomatologa kao i anesteziologa koji su kao tim potrebni za zbrinjaavanje ove djece, kao i prostor koji je neophodan sa svom pratećom stomatološkom opremom”, naglasio je Dobričaninu izjavi za Vijesti.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply