Nakon pet godina izgradnje, u petak otvaranje OŠ “Dušan Korać” u Bijelom Polju

Foto: Alen Hadžović

Poslije pet godina od početka izgradnje Osnovna škola “Dušan Korać” u Bijelom Polju svečano će biti otvorena u petak, pa će oko osam stotina učenika ovu školsku godinu pohađati u novom zdanju.

Nova školska zgrada, površine 8.000 kvadratnih metara, je izgrađena na slobodnom dijelu lokacije postojeće osnovne škole, ima 20 učionica opšte namjene, šest kabineta za specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije.

Kako je kazala direktorica škole Todora Popović, već je nabavljen školski inventar, klupe, stolice, ormari za kabinete i police za biblioteku, a u toku su finalni radovi, otklanjanje sitnih nedostataka i čišćenje.

“U toku su finalni radovi otklanjanje sitnijih nedostataka i čišćenje unutrašnjosti, a pri kraju je i izgradnja poligona za male sportove koji se radi na mjestu gdje se nalazila stara škola. Nastava u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi će se odvijati u dvije smjene. Škola ima 36 odjeljenja, kao i dva integrisana sa djecom sa smetnjama u razvoju”, kazala je ona.

Stara škola za 74 godine postojanja nikada nije bila značajnije rekonstruisana.

Za vrijeme izgradnje škole, podsjetila je Popović, nastava se odvijala na četiri lokacije, u staroj zgradi a posljednju školsku godinu, nakon negodovanja roditelja, na tri lokacije – za starije u prostorijama Pravnog fakulteta, za ostale u školama “Marko Miljanov” i “Risto Ratković”, a za integrisana odjeljenja u Dnevnom boravku starih, dok je uprava bila smještena u prostoriji Ministarstva poljoprivrede.

Direktorica podsjeća da u okviru te škole radi i područno odjeljenje seoske škole u Grančarevu, gdje kombinovanu nastavu pohađa po jedan učenik prvog, trećeg i četvrtog razreda.

Izgradnja osnovne i škole za osnovno muzičko obrazovanje “Dušan Korać” počela je 2019. godine, za vrijeme mandata premijera Duška Markovića, kada je ministar prosvjete bio Damir Šehović, i najavljena je kao jedan od najljepših objekata u Crnoj Gori. Tada je istaknuto da će obezbijediti najviše standarde za oko 1,2 hiljade učenika.

Foto: Alen Hadžović

Izvođač radova je preduzeće Unipred, a početna cijena izgradnje te vaspitno- obrazovne ustanove je bila 5,4 miliona eura, sa rokom završetka od 26 mjeseci.

Zbog poremećaja na tržištu i skoka cijena građevinskog materijala, nakon više negodovanja roditelja zbog prolongiranja rokova, aktuelni ministar prosvjete Miomir Vojinović u martu je saopštio da je bilo problema sa dodatnim radovima, kao i zahtjevom izvođača.

“Bilo je problema i sa priključenjem objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Morao se raditi novi projekat za vodovod i kanalizaciju i ponovo raspisati tender za ove radove”, kazao je Vojinović.

U okviru škole izgrađena je i škola za muzičko obrazovanje.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply