Postanite savjetnik za rad na SOS Roditeljskoj liniji

Udruženje Roditelji poziva sve zainteresovane studente završnih godina ili diplomce psihologije, socijalnog rada i pedagogije da se prijave za obuku za savjetovanje na prvoj nacionalnoj SOS Roditeljskoj liniji i volontiraju u okviru ovog besplatnog servisa, čije je sjedište u Podgorici.

SOS Roditeljska linija je povjerljiv i anoniman servis za roditelje, koji je počeo sa radom 6. februara 2017.godine. Pozivom na broj 080 888 888, koji je besplatan iz svih mreža i iz svih gradova, i dostupan radnim danima, roditelji mogu razgovarati o svim nedoumicama i poteškoćama koje imaju, a tiču se njihove djece.

Volonter/savjetnik je osoba koja obavlja savjetodavne usluge putem SOS Roditeljske linije. On pruža podršku roditeljima, koja se tiče njihovog odnosa sa djecom ili psiho-socijalnog razvoja djeteta. Prije početka volonterskog angažmana, savjetnik prolazi neophodnu obuku o osnovama telefonskog savjetovanja. Kod budućih savjetnika/ca se posebno cijene vještine aktivnog slušanja. Ipak, to nije prepreka za uključivanje u volonterski angažman, jer se kroz iskustvo i obuke ove vještine savladavaju i nadograđuju, s obzirom na to da je predviđeno da uključeni volonteri  kontinuirano pohađaju edukacije koje udruženje Roditelji obezbjeđuje za potrebe proširivanja savjetničkih kompetencija.

Zainteresovani kandidati svoje biografije mogu poslati na e-mail adresu: [email protected].

Kroz angažman na SOS Roditeljskoj liniji, volonteri imaju mogućnost da prošire svoje iskustvo i znanje u oblasti telefonskog savjetodavnog rada, razvijaju vještine i znanja kroz učešće na dodatnim edukacijama iz srodnih oblasti, ali i da se kroz lične i supervizije poziva, lično i profesionalno razvijaju.

Ovo je prvi servis Udruženja Roditelji koji je dobio licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite od Ministarstva rada i socijalnog staranja, i to krajem 2018. godine.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply