Odnos djeteta sa bližim srodnicima nakon razvoda roditelja

Nakon razvoda, djeca su u većem broju slučajeva dodijeljena majci na “samostalno vršenje roditeljskog prva”. Stepen kvaliteta međusobnog odnosa bivših supružnika odražava se ne samo na njihove odnose sa djecom, već po pravilu utiče i na odnose njihovih roditelja (bližih srodnika) sa njihovom djecom.

Praksa je da se presudama u kojima se utvrđuju prava i obaveze u odnosu na djecu, definiše isključivo model viđanja sa roditeljem sa kojim ne živi, osim u situacijama kada je nastupila njegova/njena smrt. Tek u tim situacijama bliži srodnici su prepoznati kao relevantni učesnici u životu djeteta/djece čiji roditelji su se razveli.

Ovakvo postupanje sudova u praksi stvara dva najčešća problema u vezi sa uključivanjem bližih srodnika u život djeteta nakon razvoda. Jedan se odnosi na to da se bliži srodnici sada uključuju mnogo više nego ranije, jer postaju kontinuirani servis podrške roditelju koji živi sa djetetom, a drugi se odnosi na srodnike roditelja sa kojim dijete ne živi i podrazumijeva njihovo potpuno isključivanje iz života djeteta usled poremećenih odnosa bivših supružnika.

Na ovu temu članovi jednoroditeljskih porodica i samohrani roditelji mogu razgovarati sa Timom za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama Udruženje Roditelji u četvrtak od 18 do 20 časova, ulica Vuka Karadžića 2/3. Roditeljima koji nisu iz Podgorice dostupna je SOS Roditeljska linija – 080 888 888 .

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply