Za obavezno nošenje maski u školama 52 odsto roditelja

Preventivnu mjeru da svi učenici, nastavnici i osoblje u školama nose maske obaveznom smatra 52 odsto roditelja koji su učestvovali u istraživanju UNICEF-a i Britanske ambasade, dok 29 procenata njih ocjenjuje da je to preporučljivo. Samo 17 odsto učesnika istraživanja smatra da je mjera o obaveznom nošenju maski nepotrebna, a dva odsto njih nema stav o tome.

Najveći procenat onih koji smatraju da je odluka o nošenju maski tokom cijelog boravka u školi obavezna zapravo su roditelji srednjoškolaca. Oni takođe češće nego ostali ističu da nije nužno slati obavještenje u slučaju pojave virusa u školi. Procenat onih koji smatraju da je preporučljivo smanjiti broj učenika u odjeljenju manji je u ovoj kategoriji roditelja nego u ostalim.

 “ Iako u pogledu obaveznosti ovih mjera postoji većinska saglasnost roditelja, odgovornost se pripisuje i školama. Roditelji očekuju da škola raspolaže rezervnim maskama za slučaj da neko od učenika zaboravi masku, izgubi je ili ošteti u toku nastave. To naročito važi za mlađu djecu. Osim toga, postoji očekivanje da škole doniraju maske i drugu opremu za zdravstvenu zaštitu učenicima iz marginalizovanih grupa. Jedan od roditelja koji je bio protiv ove mjere jeste majka djeteta s autizmom, koja je navela da je nošenje maske veliki problem za njeno dijete – dešava se da se uznemiri, da ne može da prepozna druge ljude i slično. Prema njenim navodima, postojali su apeli da se za djecu s autizmom i sličnim problemima uvede obavezno nošenje vizira, a ne maski, ali nadležni su odbacili taj predlog. Pojedini roditelji navode da postoje situacije kad neće biti neophodno da djeca nose maske ukoliko se u učionici obezbijedi distanca, a naročito ukoliko se nastava organizuje napolju. Oni takođe nijesu sigurni da se nošenje maski može u potpunosti kontrolisati, pa nijesu optimisti u pogledu dosljednog poštovanja ove mjere”, navodi se u rezultatima istraživanja UNICEF-a.

Ključni rezultati su pokazali da se gotovo 3/4 roditelja slaže da škole treba što prije otvoriti, uz primjenu adekvatnih mjera prevencije. Nešto manje od 1/4 roditelja ima suprotno mišljenje. Bez obzira na lični stav o otvaranju škola, 8 od 10 roditelja potvrđuje da višemjesečni prekid nastave u učionici može imati negativne posljedice na razvoj i učenje njihovog djeteta.

Prema rezultatima istraživanja, devet od deset učesnika istraživanja smatra da je obavezno pranje i dezinfekcija ruku mjera koju škole bez pogovora moraju obezbijediti.

“Većina roditelja smatra obaveznim i slanje obavještenja u slučaju da se virus pojavi u školi (78%), kao i mogućnost da se djeci pod posebnim rizikom dozvoli nastavak učenja na daljinu (71%). Velika saglasnost roditelja postoji i kada je riječ o neophodnosti mjere da se dozvoli učenicima koji su pod posebnim rizikom da uče na daljinu. U tom slučaju, škola bi, kako napominju roditelji koji se zalažu za tu mjeru, bila u obavezi da obezbijedi sav potreban materijal, ali i podršku”, navodi se u istraživanju.

Većina učesnika smatra da je teško sprovesti mjeru mjerenja temperature svim učenicima, nastavnicima i posjetiocima škola.

“To iziskuje značajno vrijeme i resurse. Osim toga, pojedini roditelji navode da su beskontaktni toplomjeri često nepouzdani, te da samim tim realizacija ove mjere ne garantuje bezbjednost učenika. Takođe, smatra se da temperatura nije glavni simptom po kojem bi se COVID-19 mogao razlikovati od drugih bolesti – čak i kad bi se ustanovilo da dijete ima temperaturu, to ne bi automatski značilo da je u pitanju infekcija koronavirusom, a moglo bi dovesti do stigmatizacije i širenja panike”, pokazali su rezultati istraživanja.

U slučaju organizacije redovne nastave, većina roditelja se slaže da treba ograničiti pristup roditelja i staratelja školama. Naravno, izuzetak bi bila djeca kojoj su potrebni pratioci, ili neke vanredne situacije, kad bi se očekivalo da svako ko ulazi u školu poštuje sve mjere zaštite.

Istraživanje je pokazalo da roditelji nisu saglasni oko nužnosti primjene mjere da dobijaju obavještenja ukoliko se neko od učenika, nastavnika ili osoblja škole zarazi koronavirusom.

“Dio roditelja je podržava i vidi kao znak dobre organizovanosti i transparentnosti rada škole. Drugi roditelji smatraju da bi ta mjera mogla prouzrokovati stigmatizaciju oboljelih, ali i širenje panike, što bi vjerovatno rezultiralo time da neki roditelji povuku svoju djecu iz škole. Većina roditelja vjeruje da će škola njihovog djeteta uspješno sprovesti preporučene mjere zaštite od koronavirusa. Čak 90 odsto njih uvjereno je da će i oni i djeca biti adekvatno informisani, kako o virusu tako i o procedurama koje pandemija nalaže. Takođe, 80 odsto vjeruje da će škola obezbijediti kvalitetno obrazovanje, ali i emocionalnu i psiho-socijalnu podršku djeci u postojećim uslovima. Najzad, 3/4 roditelja ne sumnja da će se učiniti sve da se rizik od prenošenja virusa svede na minimum”, pokazalo je istraživanje.

Više od polovine roditelja koji su učestvovali u istraživanju misli da je za uspješnije sprovođenje nastave na daljinu presudno važna redovna i direktna komunikacija s nastavnicima. Trećina njih insistiraju na dodatnoj podršci nastavnika, pa je jasno da tradicionalna nastava, prilagođena novonastaloj situaciji, ima primat u odnosu na nove tehnologije. Ipak, polovina roditelja pozdravlja kombinovanje ova dva modela.

Istraživanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.037 roditelja djece školskog uzrasta u Crnoj Gori. Ključni nalazi dostupni su na sajtu UNICEF-a Crne Gore

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply