Covid 19 i djeca sa smetnjama u razvoju

 

Foto: Ilustracija

PIŠE: Resursni centar 1. jun Podgorica

U ovom trenutku treba da budemo svjesni i imamo u vidu dodatnu osjetljivost djece sa smetnjama u razvoju. Oni situacije poput ove sa COVID – 19 virusom mogu da prepoznaju, doživljavaju, razumiju, izražavaju na različite, nerijetko sebi svojstvene, drugima neobične i specifične načine.

U zavisnosti od vrste smetnje, mnoga djeca ne govore ili otežano komuniciraju, ne razumiju što im saopštavamo, o čemu govorimo, pa time i što se dešava. Ovo utiče na razumijevanje, ponašanje, interakcije, način na koji provode vrijeme dok su kod kuće – doma.

Treba naći način da im približimo aktuelno dešavanje u skladu sa njihovim potrebama i karakteristikama.

Da bi vam bilo jednostavnije i da bi vas razumjeli obezbijedite očigledna, realna, djetetu bliska sredstva iz života. Nekima objasnite taktilnim, auditivnim putem. Nekima vizuelnim putem, učenjem po modelu – ugledanjem na druge, putem nagrađivanja i ohrabrivanja. Uputstva dajte kratkim, konkretnim rečenicama. Pomognite se komunikacijom uz pomoć simbola. Mi vam predlažemo i nekoliko društvenih priča. Društvene priče razvijaju se sa ciljem podrške djetetu sa smetnjama u razvoju, posebno sa smetnjama iz spektra autizma, radi boljeg snalaženja u određenim situacijama. Mogu da budu pismeni i/ili vizuelni vodič koji opisuje različite društvene interakcije, situacije, ponašanja, vještine ili koncepte u smislu relevantnih društvenih očekivanja. Ovog puta u odnosu na neočekivani događaj izazvan Covid 19 virusom.

Potrebno je objasniti virus i da sve ovo što se dešava jeste posljedica toga što je to novi i opasan virus.

Budite iskreni, jasni, precizni, nedvosmisleni. Govorite konkretno, bez metafora. Obavezno koristite ispravnu terminologiju jer su apstraktni pojmovi teški za mnoge, a posebno za one sa smetnjama iz spektra autizma.

Virus Covid 19 se prenosi kašljanjem, kijanjem i dodirivanjem površina na kojima može biti virus. Grljenjem, rukovanjem. Virus Covid 19 mogu uništiti i jednostavna sredstva za dezinfekciju. Ponavljajte da je važna higijena – poslužite se postojećim zvaničnim uputstvim (https://www.ijzcg.me/me/ncov) ili dajte pristupačna objašnjenja koja nudimo. Pokažite djetetu kroz svoj primjer. Ili koristitte neku od društvenih priča koju nudimo.

Na razumljiv i pristupačan način objasnite važnost da se često peru ruke. Naročito prije jela, nakon pražnjenja nosa, kašlja ili kijanja, te nakon odlaska u toalet, obavljanja higijenske nužde (male i velike).

Ruke se peru sapunom i toplom vodom – dok dijete broji do 20. Pranje ruku ima nekoliko koraka:

  • Korak 1: Pokvasite ruke (šake) tekućom vodom.
  • Korak 2: Uzeti dovoljno sapuna ako je tečni ili nasapunjati da se prekriju mokre šake.
  • Korak 3: Istrljati cijelu šaku, između prstiju i ispod noktiju – čineći to najmanje 20 sekundi (dok broji do 20).
  • Korak 4: Temeljno isprati tekućom vodom.
  • Korak 5: Osušite ruke čistim ubrusom ili peškirom.

Objasnite simpotome – Imitirajte im simptome: groznicu, kašalj i ako kratko dišu.

Ako se kašlje i kija da treba pokriti usta i nos savijenim laktom ili maramicom, bacujući maramicu u zatvorenu kantu za smeće.

Objasnite da ćete biti kod kuće jer je u pitanju zaštita. U pitanju je zaštita od virusa koji se lako prenosi. Virus od kojeg se lako zarazimo, možemo da se razbolimo.

Zbog toga smo kod kuće.

Zato ne treba da se izlazi napolje.

Treba im objasniti da nijesu na raspustu.

Dok se ne ide u školu, napravite porodičnu organizaciju tako da imate jasan plan, raspored i rutine koje liče na one svakodnevne – samo što ste sada svi doma. Neka budu zasnovani na organizovanosti, strukturi, rutinama.

Držite se dnevnog ritma kao da idete na svoje dnevne obaveze. Budite se u isto vrijeme, odlazite u krevet u isto vrijeme. Dnevni raspored neka sadrži raspored časova djeteta za taj dan. Budite dosljedni. Držite se organizacije, rutine, strukture koju napravite. Tako ćete imati kontrolu nad situacijom. Tako ćete pomoći djetetu u potrebi za predvidljivošću, sigurnošću.

Neophodno je podučiti dijete da prepozna i adekvatno kanališe osjećanja (tuga, strah) kod sebe i drugih u konkretnim situacijama uz korišćenje vizuelnih pomagala, društvenih priča.

Njihove osobine iskoristite.

Koristite ih kao motivatore za aktivnosti one sadržaje koji pobuđuju interesovanje kod djeteta. Podijelite aktivnost na manje djelove. Češće smjenjujte aktivnosti, ali ne prečesto, kako bi se podsticala stabilnost pažnje.

Pohvalite svaki dobro urađen dio. Pravite kratke pauze tokom rada (2–3 minuta), tokom kojih se mogu izvoditi određene fizičke aktivnosti. Odredite prioritete u određenome periodu i uvijek ističite ono što je najbitnije.

Predmete, objekte ili njegove djelove, igre, postupke, u kojima se vide đetetove fascinacije“ koristite kao sredstvo ili metod učenja: na primjer memorisanje i izgovaranja činjenica. Povežite ih sa simbolima.

Koristite „mirni kutak“ koji treba da postoji u nekom dijelu kuće, stana. Kutak pokažite i recite da je to mjesto gdje se ide kada je ljut, bijesan. Možete odrediti predmet na koji fizički bijes može da usmjeri – neki jastuk, plišana igračka i sl. Crtanjem može da ispolji nezadovoljstvo.

Pokušajte da predvidite što im može biti izvor uznemirenost i intervenišite na to. Prepoznajte što se dešava prije ponašanja koje želite da izbjegnete. Svoje ponašanje učinite takvim da ne reagujete povlađivanjem. Posebno ne zato što je vanredna okolnost. Držite se pravila. Korisno je pravilo PRVO – ONDA. Neka dijete PRVO uradi nešto što je poželjno, a ONDA dozvolite kratko neko ponašanje ili nešto što ga čini zadovoljnim, smirenim.

Iskoristite vrijeme da razvijete sistem oblikovanja ponašanja putem bodova i naučite dijete na ovu metodu. Najprije pokažite da kada dijete nešto dobro uradi će dobiti zasluženi bod. Bod dobija ulogu nagrade. Bodovi djeluju slično novcu. Sami po sebi bodovi postaju vrijedni, važni i korisni. Kada se skupi određeni broj bodova dajte mu nešto što mu je važno i što voli. Postavite jasna pravila. Dosljedno ih koristite.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply