Vannastavne/vanškolske aktivnosti: Kada ih je previše?

Foto: Ilustracija

Roditelji brižno teže da slobodno vrijeme djece ispune sadržajima koji će biti izvor zabave i uživanja, ali i imati određeno vaspitno dejstvo i biti korisne. Vannastavne i vanškolske aktivnosti djetetu donose višestruke koristi, između ostalog zahvaljujući njima djeca dodatno uče da budu timski igrači, da uspostavljaju odnose, dostižu različite ciljeve, rješavaju probleme i razvijaju  kreativnost.

Njihov cilj je da djetetu pomognu da proširi razumijevanje svijeta, i ispuni svoje vrijeme na zabavan, koristan i njemu zanimljiv način.

Međutim, vannastavne aktivnosti mogu biti i izvor nezadovoljstva, posebno kada nijesu u skladu sa mogućnostima, a posebno sa željama djeteta. Najčešće je to slučaj kada je organizovanih aktivnosti previše ili kada su roditelji više zainteresovani za aktivnost, od djeteta samog. Zato se spontano nameće pitanje –  Kada je previše vannastavnih aktivnosti?

Pročitajte više na sajtu naše SOS Roditeljske linije.

Leave a Reply