Zloupotreba roditeljskog prava

Foto: Ilustracija

Roditelj koji zloupotrebljava roditeljska prava ili grubo zanemaruje roditeljske dužnosti lišava se roditeljskog prava, a na osnovu Porodičnog zakona Crne Gore.

Takođe, ovim zakonom je bliže definisana zloupotreba prava, i to u situacijama kada:

  • roditelj fizički, seksualno ili emocionalno zlostavlja dijete;
  • izrabljuje dijete prisiljavajući ga na pretjerani rad, ili na rad koji ugrožava moral, zdravlje ili obrazovanje djeteta, odnosno na rad koji je zabranjen zakonom;
  • podstiče dijete na vršenje krivičnih djela;
  • razvija loše navike i sklonosti i sl.

Pored zloupotrebe roditeljskog prava, zakon definiše i grubo zanemarivanje dužnosti koje je evidentno u situacijama kada roditelj napusti dijete ili se uopšte ne stara o djetetovim osnovnim životnim potrebama, izbjegava da izdržava dijete, ili da održava lične odnose sa djetetom sa kojim ne živi, odnosno sprečava održavanje ličnih odnosa djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi, ako s namjerom i neopravdano izbjegava da stvori uslove za zajednički život sa djetetom koje se nalazi u ustanovi socijalne i dječije zaštite.

Pročitajte više na sajtu naše SOS Roditeljske linije.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply