U toku upis u Francusku evropsku školu u Podgorici

Sponzorisana objava

Upis u novu 2019/2020. školsku godinu, u Francuskoj evropskoj školi u Podgorici je otvoren do 2. septembra, dok se djeca određenog uzrasta mogu upisivati tokom cijele godine.

EFEP, koja ima akreditaciju crnogorskog Ministarstva prosvjete, počela je sa radom prošle godine i nakon prve godine rada, kako kažu njeni predstavnici, može sa zadovoljstvom konstatovati ostvareni uspjeh.

Kako ističu iz ove škole, njihov glavni razlog za ponos je osmjeh sa kojim su učenici dolazili na nastavu i zadovoljstvo roditelja, koji su u jednom francuskom, tj. savremenom evropskom školskom sistemu, prepoznali budućnost za svoju djecu.

Cjelokupan nastavni program je usmjeren na tri sektora:

  • predškolski – za učenike od 3 do 5 godina;
  • niži razredi osnovne škole – za učenike od 6 do 10 godina;
  • viši razredi osnovne škole – za učenike od 11 do 14 godina.

Školski sistem koji se sprovodi u Francuskoj evropskoj školi u Podgorici u potpunosti je u skladu sa zvaničnim programom nacionalnog Ministarstva prosvjete iz Francuske, i okrenut je budućnosti i inovacijama u različitim oblastima, a sve u cilju obrazovanja budućih građana svijeta, kažu iz EFEP-a.

EFEP stvara prave uslove za razvoj višejezičnosti kod djece već od predškolskog uzrasta i otvara svoj djeci vrata ka širokom izboru obrazovanja u Francuskoj ali i šire, pripremajući ih ujedno za rad u okviru Evropske unije.

Ovladavanje francuskim jezikom, podsticanje otvorenosti ka drugim kulturama, upotreba sredstava savremene tehnologije na pravilan način, kao i razvijanje učenika u ekološki osviješćene građane, čine nekoliko glavnih temelja na kojima počivaju aktivnosti u školi.

Za postizanje svih željenih obrazovnih ciljeva, zadužen je nastavni kadar kojeg čine nastavnici iz Francuske i iz Crne Gore, na čelu sa direktorom škole koji dolazi iz francuskog Ministarstva prosvjete.

Sami boravak i sticanje obrazovanja u internacionalnom okruženju, koje čine djeca iz različitih zemalja, kao što su Crna Gora, Francuska, Rusija, Engleska, Čad, i sl., je nešto što zadovoljni roditelji prve generacije polaznika ove škole, ističu kao veliku prednost, poručuju iz EFEP.

Više informacija o školi dostupno je na sajtu www.efep.me.

 

Comments

Leave a Reply