Kako da zaštitite dijete od sajber maltretiranja

Naučite kako da napravite strateški sistem između vas, vašeg djeteta i interneta, kako biste zaštitili vaše dijete od sajber maltretiranja. Ono što je djetetu 21. vijeka potrebno jeste da kao roditelj postavite smjernice za odgovorno učestvovanje u digitalnom svijetu.

Zamislite Venov dijagram. Tri kruga. Vi, vaše dijete i internet. Svaki krug je zaseban entitet, ali s obzirom na to da se sva tri kruga međusobno preklapaju, postoje razlike u dinamici među njima. Ako naučite kako da stvorite bezbjedno okruženje u okviru ovog Venovog dijagrama, to će vam pomoći da zaštitite svoje dijete od sajber maltretiranja i pomoći će vam da ga naučite kako da bude odgovoran digitalni građanin.

Pročitajte više na našem sajtu Surfuj pametno

 

Leave a Reply