Uloga bake i djeda u toku i nakon razvoda

Mnogi djedovi i bake gube kontakt sa svojim unucima nakon razvoda. Može li se to vama dogoditi?

U toku i nakon razvoda braka, babe i djedovi mogu biti od velike pomoći kako roditeljima, tako i djeci. Svima nama koji smo imali sreću da odrastamo uz njih, odnos sa bakom i djedom karakteriše značajan dio djetinjstva, ali i života. Baka i djed mogu pomoći u trenucima kada je roditeljima teško, kada su preplavljeni obavezama koje ih sputavaju u razrješavanju emocionalnih teškoća. Druženje sa djedom i babom pomoći će djeci, njihovo vrijeme biće ispunjeno raznim aktivnostima koje djeci mogu biti zabavne. Pri tom, važno je da mama i tata vode računa o tome da ne umanjuju ulogu roditelja svojih partnera. Dijete ima pravo na njih i ono ne treba da izgubi kontakt sa porodicama roditelja.

Pored toga, preporučuje se da bake i djedovi jasno razmišljaju o svojim postupcima, jer oni mogu uticati na njihov odnos sa sinom/ćerkom i unucima u budućnosti. Važno je očuvati granice, tj. ne pružati savjete ili sugerisati šta sin/ćerka koji se razvode treba da rade ukoliko to sami ne traže.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske SOS linije

Leave a Reply