EU uvodi minimalno 10 dana plaćenog očinskog odsustva nakon rođenja djeteta

Savjet Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o novoj direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja, prema kojoj će muškarci imati minimalno 10 dana plaćenog očinskog odsustva nakon rođenja njihovog djeteta, a uvodi se i novo pravo na plaćeno odsustvo za brigu o bližim srodnicima.

Novim pravilima utvrđuje se minimalni standard od 10 dana očinskog odsustva za očeve nakon rođenja njihovog djeteta uz naknadu u visini iznosa utvrđenog na nivou EU-a za roditeljsko odsustvo. Države članice mogu dati duži i bolje plaćeni dopust jer se na nivou EU-a propisuju samo minimalni standardi ispod kojih se ne može ići.

Pravila takođe predviđaju pravo na četiri mjeseca roditeljskog odsustva, od kojih su dva mjeseca neprenosiva s jednog roditelja na drugog, uz plaćanje koje određuju nacionalne vlade. Uvodi se i novo pravo radnika, starateljsko odsustvo prema kojem će zaposleni imati pravo na pet radnih dana godišnje plaćenog odsustva za brigu o bližim srodnicima kojima je potrebna pomoć zbog zdravstvenih razloga.

“Ovaj dogovor omogućava porodicama sa zaposlenim roditeljima i starateljima da odluče kako će kombinovati rad i porodični život. To je velik korak prema Evropi s istaknutijom socijalnom komponentom u duhu načela na kojima se zasniva stub socijalnih prava. Novim pravilima o ravnoteži između poslovnog i privatnog života koja su primjerena za 21. vijek biće omogućeno zaposlenim ženama i muškarcima da ravnopravno dijele obaveze o brizi o djeci i rodbini”, naveli su u pisanoj izjavi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans i komesarka Marianne Thyssen i Vera Jourova. Dogovor još trebaju formalno da potvrde Savjet EU i Evropski parlament.

Direktivi za podršku ravnoteži između radnog i porodičnog života za roditelje i staratelje jedan je od rezultata Evropskog stuba za socijalna prava i dio je inicijative „Novi početak“ za rješavanje izazova usklađenosti radnog i privatnog života s kojima se suočavaju zaposleni roditelji i staratelji.

Početni tekst Direktive koji je predložila Evropska komisija donosio je progresivne predloge za bolje postizanje ravnoteže između poslovnog i porodičnog života i pokazao je namjeru kretanja prema pravednijoj i ravnopravnijoj Evropi. Konačni dogovor oko Direktive ipak donosi manji opseg mjera, ali pokazuje smjer prema obezbjeđivanju ravnopravnosti muškaraca i žena i boljih uslova i uspostavljanja ravnoteže između posla i porodice, posebno za zaposlene roditelje.

Među odredbama nove Direktive su:
– Priznanje porodične raznolikosti u 21. vijeku s referencama na pojam „ekvivalentni drugi roditelj“ u zakonodavstvu;
– Priznanje potrebe za univerzalnim mjerama za sve porodice i posebnim mjerama za porodice u ranjivim situacijama;
– Preporuke vladama da obezbijede adekvatne nivoe naknade za roditeljska odsustva;
– Obveza da Evropska komisija pažljivo prati sprovođenje direktive koja zahtijeva od nacionalnih vlada prikupljanje podataka o korištenju odsustva i fleksibilnih radnih aranžmana

Neke zemlje moraće da dostignu evropske minimalne standarde pa će tek nakon toga vidjeti stvarne promjene. Istovremeno, zemlje u kojima su rodiljetsko i porodiljsko odsustvo duži od standarda Direktive neće osjetiti veliku promjenu.

Izvori: Telegram.hr/Klinfo

Comments

Leave a Reply