U najboljem interesu svakog djeteta je da roditelji traže podršku

Borba protiv nasilja nad djecom i obezbjeđivanje toplog porodičnog okruženja za svako dijete je jedan od ključnih izazova za crnogorsko društvo, a traženje podrške u vezi sa roditeljstvom u najboljem je interesu djece, poručeno je sa promocije novog TV spota prve, nacionalne i besplatne Roditeljske SOS linije 080 888 888.

Cilj spota je da utiče na svijest o postojanju ovog servisa u Crnoj Gori, i da ukaže da roditelji imaju pravo na podršku u suočavanju s bezbrojnim izazovima roditeljstva.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić ukazao je na podatke Cenra za socijalni rad koji pokazuju da nasilje postaje vidljivije.

„Broj djece žrtava kojima su centri za socijalni rad pružili mjere zaštite povećao se sa 310 koliko je bilo 2014. godine na 448 početkom ove godine što predstavlja povećanje od 44 odsto“, naveo je ministar.

Zamjenica šefa sektora za saradnju EU Delegacije u Crnoj Gori, Audrone Urbonaviciute, smatra da je kolektivna odgovornost svakog društva da obezbijedi da svako dijete odrasta u zdravoj porodici punoj ljubavi i da ostvari svoja prava koja se tiču obrazovanja i pristupa socijalnim uslugama.

„Najnoviji izvještaj Evropske komisije kada je u pitanju Crna Gora sadrži konstataciju da rodno zasnovano nasilje i nasilje nad djecom i dalje ostaje ozbiljan razlog za zabrinutost. Takođe je konstatovano da je nije u dovoljnoj mjeri ostvareno usklađivanje Krivičnog zakonika u julu 2017. godine  sa Istanbulskom konvencijom o prevenciji i borbi protiv nasilja“, ističe Urbonaviciute.

Ona se nada da će nacionalna SOS Roditeljska linija postati dio institucija i da će je u bliskoj budućnosti preuzeti Vlada, a na osnivu pozitivnog iskustva  sa SOS linijom Nikšić koja je postala nacionalna linija za žrtve nasilja u porodici koju Vlada finansira, što je dovelo do drastičnog porasta broja prijavljenih slučajeva nasilja.

Zamjenica šefa predstavništva UNICEFa za Crnu Goru, Michaela Bauer, naglašava da je pružanje dodatne podrške roditeljima, na kraju godine tokom koje se desilo nekoliko tragičnih slučajeva nasilja nad djecom u porodicama u Crnoj Gori, ključni prioritet.

Dodaje da je, prema Konvenciji o pravima djeteta, država odgovorna da pruži podršku roditeljima, a da istraživanja pokazuju da je to ono što građani Crne Gore i očekuju.

„Svi se nadaju i imaju obavezu da budu brižni roditelji. Nijedan roditelj nema sve odgovore. Kad ste u dilemi, pozovite roditeljsku liniju 080 888 888. Traženje podrške u vezi s roditeljstvom je u najboljem interesu svakog djeteta“, poručila je Bauer.

Direktorica udruženja Roditelji koje upravlja Roditeljskom SOS linjom Kristina Mihailović navela je da je od ferbuara pozvalo 470 osoba koje su ostvarile preko 500 poziva, a koji su se najčešće odnosili na porodične odnose, problem u vezi sa školom i vrtićem, vršnjačkim nasiljem, razvojnim poteškoćama djeteta, a pozivaoci su od savjetnika tražili i savjete u vezi pravnih pitanja kao i da ih upute na institucije u vezi sa određenim problemom.

„Osim poziva upućenih liniji radnim danima od 16 do 20 sati imali smo još oko 200 obraćanja roditelja u vezi sa vaspitavanjem djete i odnosima sa djetetom putem maila, u inboxima naših stranica na društvenim mrežama, putem drugih telefona“, dodala je Mihailović.

Prema njenim riječima, linija je prvi servis udruženja Roditelji koji će biti licenciran kod Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Procedura u toku, i očekujemo da bude završena ovih dana, a Ministarstvo će u toku naredne godine i finansirati rad linije kroz posebne programe podrške za nevladine organizacije“, kazala je Mihailović.

Kako navodi, u toku naredne godine dodatnu pažnju posvetiće promociji linije i  obuci savjetnika, značajnim dijelom u vezi sa savjetovanjem o vršnjačkom nasilju, jer je takvih poziva sve više ali i onih koje se odnose na samohrane roditelje.

Rad nacionalne SOS roditeljske linije moguć je zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama iz privatnog sektora. Uz podršku Telekoma, Telenora, M-tela, Telemacha i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, roditelji ovu liniju koriste besplatno u Crnoj Gori.

Roditeljska linija je uspostavljena početkom 2017. godine i to u okviru programa „Zaštita prava djeteta kroz pozitivno roditeljstvo“, koji je sprovelo Udruženje Roditelji uz podršku UNICEF-a i Evropske unije. Ovaj program dio je višegodišnje regionalne inicijative čiji je cilj unaprjeđenje zaštite djece od nasilja i socijalna inkluzija djece sa smetnjama u razvoju, a sprovodi se kroz partnerstvo UNICEF-a, Evropskog foruma osoba s invaliditetom (EDF), Evropske unije i vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply