Program pozitivnog roditeljstva može smanjiti nasilje u porodici

Projekat Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu, koji u Crnoj Gori implementira i udruženje Roditelji, može pomoći u konstruktivnom riješavanju konflikata u porodici, bez fizičkog kažnjavanja, a njegovom realizacijom podstiče se dugoročno zdravlje, razvoj i dobrobit djeteta, poručeno je na predstavljanju njegovih rezultata.

Pilot program sproveden je od januara do maja ove godine u četiri najveće opštine u Crnoj Gori, a uz podršku UNICEF-a sprovodili su ga Domovi zdravlja u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Beranama, Javna predškolska ustanova “Đina Vrbica” u Podgorici, udruženje Roditelji iz Podgorice, NVO Centar za prava djeteta iz Podgorice i NVO Pedagoški Centar iz Podgorice.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske linije

Program pozitivnog roditeljstva može smanjiti nasilje u porodici

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply