Igre koje pospješuju razvoj motorike kod djece

PIŠE: Logopedi Avramović

Beba najprije počinje da se izražava pokretom. Ona pokretom i plačem šalje signale majci, a takođe pokretom, usmjeravanjem pogleda i osmjehom reaguje na prisustvo odraslih. Na najranijem uzrastu, bebe imaju vrlo ograničen opseg motornih sposobnosti, njihovi pokreti su neprecizni i slabo kontrolisani. Kako bebe rastu i razvijaju se, tako i njihov motorički razvoj napreduje. Počinju da usmjeravaju pokrete ruke i šaka, postaju u stanju da dovedu palac do usta, da dohvate igračku koja im je na dohvat ruke, da se okrenu sa jedne strane na drugu, da se usprave u sjedeci položaj, puze, ustaju, hodaju, trče, penju se, skaču, voze bicikl, vezuju pertle i pišu.

Kako da vaše dete lakše propuzi i prohoda?

Prva i osnovna činjenica koju roditelji treba da imaju na umu je to da djeca uživaju u pokretu. Njima treba obezbijediti uslove da se kreću u prostoru. Ovo pogotovo važi za mlađu djecu, koja su u fazi propuzavanja i prohodavanja. Igre na podu, u travi i parkiću su idealne za ovaj uzrast. Kada je beba u fazi propuzavanja pod je odličan teren za igru. Čvrsta podloga će bebi olakšati izvođenje ovih pokreta.

Roditelji mogu da motivišu dijete na kretanje tako što će mu privlačiti pažnju adekvatnom igračkom i svojim prisustvom. Poenta igre treba da bude prelazak određene razdaljine da bi se došlo do cilja, tj. igračke i emotivne nagrade od strane roditelja (pohvala, zagrljaj, radovanje). Kako dijete napreduje tako razdaljina i složenost zadatka napreduju. Kasnije se igrajte igračkama guralicama. One omogućavaju djeci minimalan oslonac, ali zahtijevaju da dijete uspostavi ravnotežu, koordinira pokrete i osloni se na sopstvene snage kako bi hodalo/puzalo. Budite u igri sa svojim djetetom ali ne intervenišite preko neophodne mjere. Dajte djetetu osjećaj sigurnosti jer ste u blizini, ali i utisak da je ono samo sposobno za samostalno kretanje.

Šta vaše dijete dobija ovakvom igrom?

-Podstiče se motorni razvoj djeteta.
–  Ponavljanjem pokreta stvaraju se i ojačavaju neuronske veze, što pozitivno utiče na razvoj nervnog sistema.
– Emotivno se razmjenjujete sa djetetom, a to pozitivno utiče na emocionalni i psihički razvoj djeteta kao i na produbljivanje veze između roditelja i djeteta.
– Dok ste u ovakvoj igri, vi ste u interakciji sa djetetom i učite ga da u njoj uživa. Ovo je baza komunikativnog razvoja.
– Pozitivan uticaj na komunikativni i govorno-jezički razvoj.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply