Prijavite putem aplikacije kršenje prava radnika, potrošača, pacijenta

gradjanskiinstitut

Nevladina organizacija 35mm uradila je aplikaciju za mobilne telefone Građanski institut, koja je kreirana kako bi građani Crne Gore mogli da prijave kršenje njihovih prava kao radnika, pacijenata i potrošača ali i navedu instituciju za koju smatraju da je nadležna u rješavanju problema sa kojima se suočavaju.

Korisnici imaju mogućnosti i da prijavom problema prate faze njegovog rješavanja. Aplikacija omogućava mapiranje lokalnih problema u zajednici, saopšteno je 35mm.

Aplikacija je izrađena kroz projekat Marginalizovani od strane sistema: Ne više!, finansiranog od Evropske unije.

U saopštenju se dodaje da aplikacija Građanski institut sadrži jednostavna pravila za prijavu problema i dostupna je na Google Play Store-u.

Cilj projekta Marginalizovani od strane sistema: Ne više! je da podrži marginalizovane grupe da ostvare svoja prava i slobode koja imaju kao radnici, potrošači i pacijenti. Kroz pomenuti projekat, koji je finansirala Evropska unija, NVO 35mm želi da obezbijedi direktne informacije, određene vidove pomoći obespravljenima, uključi relevantne institucije u dijalog, te izgradi jaku mrežu organizacija koje će se baviti promocijom i zaštitom prava radnika, pacijenata i potrošača.

Parteneri na projektu su Sindikat medija Crne Gore, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore (CEZAP), NVO Krug života, Udruženje Roditelji, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, CAZAS, NVO Bolji život iz Plava i Fondacija Ruka prijateljstva.

 

Leave a Reply