Vježbe pažnje i pamćenja

igra
Da bismo pripremili dijete na obaveze koje ga očekuju s godinama, školske, ali i one druge, potrebno je pravilno ga podstaći da razvija vizualnu percepciju, pažnju, ali i pamćenje. Ove vježbice možete raditi s djetetom već od treće godine samo prilagodite složenost zadataka uzrastu djeteta.
 
Vizualna percepcija služi za razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Dobra vizualna percepcija smanjuje zbunjenost djeteta, i postavlja ga “čvrsto na noge” u situacijama koje ga očekuju.
 
Jedan od najjednostavnijih zadataka za razvoj vizualne percepcije je uočavanje sličnog, istog i različitog, i uočavanje razlika na slikama.
Ukoliko se vizualna podjela ne razvije na vrijeme, moguće su druge poteškoće, kao npr. u čitanju grafički sličnih riječi različitog značenja (sir – ris).
 
Vježbe vizualnog pamćenja ili vizualne memorije
 
Razvoj vizualnog pamćenja nam pomaže dozvati iz sjećanja ono što smo iskustveno proživjeli.
 
Odlična vježba za razvoj vizualne memorije je pokazivanje slika djetetu, tačno određenim redoslijedom. Nakon toga, ponudite djetetu te iste slike, a dijete mora pogoditi i upamtiti tačan redoslijed.
 
Takođe odlična vježba za vizualnu memoriju je i pokazivanje slike na minutu-dvije, a nakon toga tražite dijete da vam opiše sliku sa što više detalja. Pretvorite to u igru, pa će onaj koji zapamti više detalja biti pobjednik.
 
Opisujte predmete koji vas okružuju, a dijete mora pogoditi o kojem predmetu se radi. Zamijenite uloge, radi boljeg uživljavanja u aktivnost.
 
Vježbe pažnje
 
Da biste s djetetom sprovodili bilo koju aktivnost, jedan od osnovnih preduslova je razvijena pažnja.
U posljednje vrijeme sve je veći broj djece kojima je potrebna pomoć pri tome. Pažnja se može kvalitetno razvijati kroz osjećaj ritma, koji je bitan i za razvoj komunikacionih sposobnosti.
 
Zadajte djetetu ritam rukama, pljeskanjem, udaranjem nogama o pod, štapićima, a dijete neka ga ponavlja.
 
Odlična vježba za razvijanje pažnje, posebno za motorički nemirniju djecu je “igra” kad se dijete kreće po prostoru, a mora stati samo na određeni znak ili zvuk (na ostale nadržaje ne mijenja ponašanje). Ta se vježba može raditi i u grupi.
 
“Izbaci uljeza” je omiljena među djecom, a takođe služi za razvijanje pažnje.
 
Precrtavanje je odlična vježba ne samo za razvoj grafomotorike, već i za pažnju.
 
Igre poput “Leti, leti ” i “Dan – noć” takođe mogu poboljšati pažnju vašeg djeteta!
 
Vježbe pamćenja

Kad ste već razvili pažnju djeteta, bitno je poraditi i na njegovom pamćenju.
Vježbe za razvoj pamćenja puno su zabavnije u grupi, a osim toga, grupa dodatno motiviše pojedinca na trud i dokazivanje.
 
Igrajte igre proširivanje rečenice, tako da svaka osoba dodaje po jednu riječ u rečenicu.

Npr:. Danas – Danas smo – Danas smo bili – Danas smo bili u – Danas smo bili u parku.
 
Igra “Pokvarenog telefona” je takođe korisna za razvoj memorije i pažnje.
 
Pokažite djetetu nekoliko različitih predmeta na nekoliko sekundi, pa maknite jedan. Najbolje je da broj predmeta ne bude manji od 5, i ne veći od devet. Dijete mora pogoditi što nedostaje.
 
Predstavite djetetu sliku bogatu detaljima, a nakon toga dijete mora što preciznije opisati cijelu sliku. Možete napraviti i kopiju slike, a dijete treba zaplijepiti izrezane sličice na prazna mjesta ili možete pravuti svoje puzzle.
 
Pokušajte, budite istrajni i rezultati će se brzo pokazati!
 

Izvor: Lukin portal za djecu i obitelj

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply