Ljeto i aktivnosti za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Profesionalci iz resursnih centara u Crnoj Gori osmislili su i objedinili aktivnosti u toku ljeta za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koje pogoduju zajedničkom učenju i sveobuhvatnom razvoja kroz igru za dijete i porodicu.

Aktivnosti kreativno, konstekstualno, ambijentalno su osmišljene da odgovaraju dobu godine, kontekstu i ambijentu – more, planina, selo, grad, a objavljene su na Školskom portalu.

Osmišljene su ciljano, u zavisnosti od vrste smetnje i teškoće u razvoju, ali se mogu primijeniti za svu djecu.

Materijal služi kao model ili ideja na osnovu kojih se može u različitim ambijentima podsticati razvoja djeteta. Sugeriše aktivnosti, modele, strategije za realizaciju razvoja i učenja kroz igru. Dalje se prilagođavaju u skladu sa razvojnim karakteristikama i potrebama djeteta.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply