Izvještaj o radu Udruženja Roditelji u 2015. godini

NVO Udruženje Roditelji je tokom 2015. godine realizovalo čitav niz projekata i aktivnosti najvećim dijelom povezanih sa socijalnom zaštitom i humanitarnim djelatnosti, ali i zdrastvenom zaštitom i pravima roditelja i djece u Crnoj Gori.

Ovo su neke od naših aktivnosti koje su bili uključeni naši članovi:

ziksRealizovan je projekat Snažna porodica – oslonac za budućnost – Udruženje Roditelji uspješno je realizovalo projekat čiji je cilj bio podrška porodicama osoba na izdržavanju kazne zatvora kao i roditeljima u zatvoru.

Ovaj projekat je bio dio većeg projekta Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanja zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i Resocijalizacije, koji su realizovale NVO Juventas i NVO Akcija za ljudska prava –HRA, a finansiran je od strane Evropske unije i Ambasade Velike Britanije.

U toku projekta udruženje Roditelji je pružalo besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu podršku porodicama sa maloljetnom djecom čiji se članovi nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Pomoć, savjete i podršku dobilo je oko 100 članova porodica, koji su se uglavnom odnosili na pravna i socijalna pitanja i tematiku. Zbog interesovanja i neophodnog kontinuiteta koji je prepoznat u toku realizacije projekta, savjetovalište udruženja Roditelji je nastavilo da rad, na volonterskoj osnovi.

Udruženje Roditelji je kroz projekat uradilo i Informator za roditelje na izdržavanju kazne zatvora u ZIKS-u u Spužu i njihovoj zatvorskoj jedinici u Bijelom Polju. Ovaj informator ima za cilj da pomogne roditeljima u informisanju o tome kako da na što kvalitetniji način održe kontakte sa porodicom dok su na izdržavanju kazne zatvora, i pomognu djeci u njihovom razvoju, kao i da ih uputi kako da njihove porodice ostvare određena prava iz dječje i socijalne zaštite.

Projektom je realizovano i uređenje i oplemenjivanje prostorija za porodične posjete u Ženskom i Istražnom zatvoru u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Prostorije su prilagođene djeci, sa posebnim namještajem, knjigama, društvenim igrama, igračkama u cilju stvaranja što prijatnijeg ambijenta u prostoru u kojem porodica provodi vrijeme u toku posjeta.

igrackotekaOtvoreni su Biblioteka igračaka i Razvojni centar – Udruženje Roditelji otvorilo je Biblioteku igračaka i Razvojni centar koji su se kao ideja rodili dvije godine ranije, a kompletno su osmišljeni i realizovni kroz donacije izuzetno velikog broja insitucija, kompanija, organizacija, pojedinaca… Glavni cilj Igračkoteke I Razvojno centra je da djeci i roditeljima, bez obzira na njihov materijalni status, obezbijede mjesto za igru i mnogobrojne sadržaje koji podrstiču intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta.

Igračkoteka i Razvojni centar je mjesto gdje roditelji i staratelji mogu besplatno da iznajme neku od igračaka za svoje dijete i vrate je nakon određenog perioda, slično iznajmljivanju knjiga u biblioteci. Pored klasičnog iznajmljivanja igračaka, djeca zajedno sa svojim roditeljima/starateljima, mogu i da provedu neko vrijeme u prostoru Igračkoteke, kako igrajući se, tako i učestvujući u besplatnim tematskim radionicama i predavanjima.

U Razvojnom centru se pruža I podrška u učenju djeci školskog uzrasta iz socijalno ugroženih porodica. Sa njima rade volonteri, uglavnom studenti, koji su prošli obuku pedagoga, psihologa, učitelja i profesora, ali se uključuju i prosvjetni radnici članovi udruženja Roditelji, koji su iskazali želju da volontiraju i pomognu socijano ugroženim porodicama. Udruženje Roditelji je potpisalo I Memorandum o saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Nikšića na osnovu kojeg će zajedno raditi na jačanju kapaciteta, unaprijeđenju postojećih i kreiranju novih programa za djecu i roditelje u okviru čega će uključiti studente i profesore koji će dati svoj doprinos aktivnostima Udruženja kroz praksu i volonterski rad.

Igračkoteka i Razvojni centar se nalaze u ulici Bracana Bracanovića 74/a (bivši Tuški put), u Podgorici.

Više detalja o aktivnostima Igračkoteke i Razvojnog centra mogu se pronaći na linku http://on.fb.me/1OVubn1

Edukacija roditelja o rastu i razvoju djeteta i roditeljstvu – U toku cijele godine je organizovan serijal predavanja/okupljanja za roditelje sa različitim vrstama stručnjaka koji se bave zdravstvenom zaštitom porodice, kao i dojenjem. U Roditeljskom kutku koji se održava jednom mjesečno u Kidslandu na Starom aerodromu gostovali su ginekolozi, pedijatri, neonatolozi, endokrinolozi, anesteziolozi, medicinske sestre, a u Kutku za dojenje su se takođe na mjesečnom nivou sastajale sa majkama savjetnice za dojenje udruženja Roditelji koje su zvanično počele sa radom. Vršnjačke savjetnice su pokrenule i posebnu SOS liniju dostupnu 24 sata na dan, u okviru koje pomažu majkama da prevaziđu probleme u dojenju, i dobiju neophodne informacije, a I na Facebooku je pokrenuta grupa koja se bavi ovom tematikom. Roditeljske teme su svjetska nedjeljaobrađivane i u okviru Roditeljskog kutka u jutarnjem programu TV Vijesti, koja sa Udruženjem sarađuje I uređuje ovaj segment programa.

Obilježavanje Svjetske nedjelje dojenja u Crnoj Gori – Udruženje Roditelji je I 2015. godine obilježilo Svjetsku nedjelju dojenja. U toku sedmice organizovana je izložba fotografija beba i majki koje doje, pod nazivom Dojenje – veza za cijeli zivot!, koje je za potrebe organizacije uradila fotografkinja Aida Dizdarević. Izložba je postavljena u podgoričkom šoping molu Delta City od 1. avgusta.

Pažnja svjetske proslave bila je usmjerna na majke koje rade i doje djecu, sa ciljem podizanja svijesti kod poslodavaca i donosioca odluka o važnosti dojenja za djecu, za majke, privredna društva i cijelo društvo. Savjetnice za dojenje udruženja Roditelji obišle su u toku sedmice nekoliko kompanija i njihovim zaposlenim podijelile flajere sa infomacijama o zakonom definisanom pravu na pauzu za dojenje od 90 minuta, koju majke imaju ukoliko se vrate na posao prije navršene godine djeteta. U flajeru je opisan i način i postupak izmlazanja i čuvanja majčinog mlijeka u situacijama kada majka i beba nijesu zajedno. Tokom ovih aktivnosti posebna pažnja je posvećena trgovačkim lancima u kojima radi veliki broj žena koje se često obraćaju Pravnom savjetovalištu udruženja Roditelji zbog neadekvatnih uslova rada i nepoštovanja njihovih prava iz radnog odnosa.stizenambeba

Organizovan Info dan Stiže nam beba – U toku nacionalne sedmice promocije dojenja u oktobru udruženje je organizovalo u Podgorici info dan o trudnoći, dojenju i pripremama za novog člana porodice, pod nazivom Stiže nam beba koji je posjetio veliki broj roditelja, posebno trudnica i njihovih partnera. Info dan je organizovan uz podršku Doma zdravlja Podgorica i šoping mola Delta City. Mame i tate i članovi njihovih porodica prisustvovali su velikom broju predavanja i prezentacija.

Pravni savjeti za zaposlene roditelje  – Udruženje od 2012. godine pruža besplatne pravne savjete roditeljima, a najčešće majkama  i savjetuje ih kako da ostvare prava koja su im zagarantovana zakonima o radu i o dječijom i socijalnoj zaštiti i ostalim propisima.  U online ali i savjetovalištu koje funkcioniše na principu direktnog kontakta pravnici se bave situacijama u kojima, između ostalog poslodavac:

  • otpusti ženu kada ostane u drugom stanju;zaposleni
  • odbija da zaposlenoj na porodiljskom isplati zakonom zagarantovani iznos zarade;
  • prijeti otkazom ili neprodužavanjem ugovora ukoliko se ranije na vrati sa porodiljskog odsustva;
  • ddegradira ženu koja se odluči da rodi dijete, a posebno nakon njenog povratka sa porodiljskog odsustva;
  • svojim djelovanjem i radnom atmosferom koju kreira utiče na povećanje stepena nesigurosti kod zaposlenih koji planiraju da budu roditelji ili to već jesu.

Za ovaj projekat udruženje Roditelji je dobilo podršku ukupno vrijednu oko 30 hiljada USD na dva konkursa Demokratske komisije za male grantove američke Vlade, u 2012. i 2014. godine. U intervalima u kojima nema finansijske podrške donatora, pravno savjetovalište radi na principu volonterskog rada članice udruženja, Milice Kadović.

Osim što želi da na ovaj način utiče na smanjenje diskriminacije između majki i žena koje nijesu roditelji, Udruženje na ovaj način želi I da pomogne očevima u ostvarivanju prva na roditeljsko staranje.

Svrha pomoći je da se umanji strah budućih majki da će ostati bez posla ukoliko se odluče da postanu roditelji, što im je i zagarantovano zakonom kao i da informiše roditelje o njihovim pravima i načinima zaštite.

Žene koje se nađu u ovakvim situacijama rijetko se odlučuju da zaštite svoja prava i govore javno o tome. To se dešava najčešće zbog toga što nijesu upoznate sa svojim pravima i što ne postoji dovoljno insitucionalne podrške koja im može pomoći u rješavanju problema. Zato one vrlo često ne pokreću sudske postupke i ne reaguju adekvatno jer strahuju da će biti otpuštene, pa zadržavaju “kakav takav” posao, a uz to ne vjeruju u inspekcijske organe da im mogu pomoći jer jer je poslodavcima ostavljeno previše prostora za korištenje takozvanih rupa u zakonu.

skupstinaJavno zagovaranje i aktivizam – Udruženje Roditelji je iniciralo I u saradnji sa još oko 15 nevladinih organizacija uspjelo da zaustavi usvajanje izmijena Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim su narušavana prava zaposlenih trudnica I porodilja.  Uz pomoć Liberalne partije u parlamentu je usvojen amandman koji štiti prava trudnica i porodilja.

Vladinim Predlogom Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju bilo je predloženo da iznos koji se refundira poslodavcu za zaradu trudnica bude ograničen na svega jednu prosječnu zaradu, na šta su reagovale nevladine organizacije tražeći od poslanika da ne dozvole usvajanje takvog rješenja i ukazujući da je minimalno neophodno iskoristiti postojeću odredbu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je od 2013. godine visina iznosa zarada porodilja koji se refundira poslodavcu ograničena na dvije prosječne zarade zaposlenog.

Skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmatrao je amandmane na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, nakon čega u ime predlagača Zakona, ministar Budimir Šegrt, prihvatio amandman. Ministarstvo zdravlja je odustalo I od odredbe, koja je bila predviđena predlogom zakona da država ne refundira prva dva mjeseca trudničkog bolovanja.

podijelimo2Grupa za socijalnu podršku – Udruženje je u toku 2015. godine aktivno pomagalo i oko 200 porodica sa 500 djece iz cijele Crne Gore koje su socijalno ugrožene, I zahvaljujući volonterskim aktovnostima članova Grupe za socijalnu pomoć jednom dijelu porodica obezbijedilo pomoć u robi, uslugama, I drugim potrebama koje su imali. Organizovana je I humanitarna akcija Podijelimo, jer zajedno možemo više u toku koje su uz pomoć kompanija i građana prikupljena roba, obuća, knjige I školski pribor za djecu iz socijalno ugroženih porodica. Akcija je prvi put 2015. Godine organzovana osim u POdgorici I u KOtoru I Budvi. Cilj akcije koja se organizuje krajem avgusta je da pomogne porodicama da spreme djecu za novu školsku godinu, a djeci da obezbijedei sredstva za učenje. U toku godine bilo je I nekoliko manjih akcija prikupljanja pomoći koje su pokrenule druge nevladine organizacije u nekoliko osnovnih škola ali I sami đaci škola, koji su zatim prikupljene donacije uručivali udruženju za naše korisnike.

Udruženje Roditelji je učestvovalo u izradi Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja od 2016. do 2020. Godine a zatim I u njenoj promociji.

Bezbjednost u saobraćaju porodice – Udruženje Roditelji je sa Alfa centrom i Međunarodnom policijskom asocijacijom potpisalo memorandum o saradnji kojim su se obavezali da (IPA) – sekcija Crna Gora, obavezali da će zajedno raditi na unaprjeđivanju bezbjednost.Sa Institutom za javno zdravlje potpisan je Memorandum koji predviđa zajednički rad na promociji zdravih stilova ivota, s aposebnim akcentom na ishranu.

Završni račun udruženja Roditelji za 2015. godinu (22 downloads)

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply